Hamvas Bélát se jobbról, se balról nem lehet kisajátítani – Palkovics Tibor a Mandinernek

Írta: Kemenes Tamás

"Ki volt valójában Hamvas Béla? Vajon miért akarja szinte az összes „oldal” kisajátítani magának mind a mai napig? 1945 után tényleg belépett a Kommunista Pártba? Palkovics Tiborral, a Hamvas Béla életműkiadás szerkesztőjével beszélgettünk.

 


Palkovics Tibor
1969-ben született Szentendrén. Filozófus, szerkesztő. Zeneművészeti és filozófiai, valamint ógörög és latin nyelvi tanulmányokat folytatott, diplomáját az ELTE Filozófia Tanszékén szerezte. Kutatási területei: Hamvas Béla filozófiai és metafizikai gondolkozása, művészetfelfogása, a német idealizmus és romantika művészetfilozófiája, illetve a XX. századi tradicionális gondolkozás létszemlélete és Hamvas Béla szellemi forrásainak feltárása, közzététele. 2013-tól kezdődően a Hamvas Béla életműkiadás szerkesztője, Hamvas Béla hagyatékának gondozója.

***

Sokakat villámcsapásként ér a Hamvas Béla írásművészetével való legelső találkozás. „Le kellett szállnom a buszról...”, „Megfordult velem a világ”, „Egész éjszaka nem aludtam, képtelen voltam letenni” (stb). Vajon miféle határokat tör át Hamvas a szövegeiben, hogy ilyen radikális benyomásokat képes előidézni? Mi az, ami ennyire felkavaró vagy épp szokatlan benne?

Természetesen nagyon sok összetevőjét lehetne felsorolni ennek a hatásnak, kezdve a hamvasi esszényelv sajátos és intenzív kifejezőerejétől egészen a legmeglepőbb perspektívák megnyitásáig, a gondolatok sosem konvencionális kibomlásáig, vagy éppen a muzikális megkomponáltságig. De bármilyen részletes analízis alá vonjuk is ezeket a szövegeket, egyes elemei sem külön, sem összességükben nem mutathatják meg e sajátos hatás tényleges eredőjét, mert az gyökereiben végső soron magából a megismételhetetlen személyiségből táplálkozik. Éppen úgy, mint amikor valakinek a jelenlétében, magatartásának, mozdulatainak, belső alkatának kisugárzásában egyszerre és minden előzmény nélkül érthetővé lesz valami, ami addig csak elmosódva, érzésszerűen és összefüggések nélkül derengett, vagyis hirtelen megjelenik az a távlat, amiben a belátás megtörténhet. Ha azonban az összetevők egésze közül mégis ki kellene emelni egyet, akkor talán azt a Hamvas személyiségében lakozó, platóni értelemben vett anamnetikus erőt vagyis a létezés eredeti állapotára való „visszaemlékezésnek” a szavakon szüntelenül átütő jelenlétét lehetne megnevezni, amelynek viszonylatában az emberi létezés összes alapkérdését nemcsak folytonosan izzásban tudta tartani, hanem írásművészetén keresztül képes volt ezeket olyan közvetlen közelségbe is hozni, hogy mindez az olvasóban is újra lángra tudjon kapni. Valójában éppen ezt tartotta az írás egyik legfontosabb feladatának:

„Az írásnak csak akkor van értelme, ha platonikus, ha »mint kiugrott szikrából támadt tűz« ég és gyújt”
– mondja egy helyen. És még valami: Hamvas számára az emberi létnek ebben a visszaemlékezésben felmerülő eredeti, „aranykori” állapota, a „dolgok rendje” nem valamiféle „elveszett paradicsom” távoli és mitikus képe, hanem egy, az ember számára minden pillanatban nyitott lehetőség, amelynek érzékelése csupán konvencionális látásának felszabadításán múlik, és ez csaknem minden írásában a legerősebben jelentkezik."

Teljes szöveg ITT olvasható: mandiner.hu

Kapcsolat

Szék-helyek.ro 

525400 Kézdivásárhely

42-es Udvartér 1.sz.

Telefon: 0040 742 210 505

E-mail: szekhelyek@gmail.com

Kapcsolattartó: Tóth László


Adatkezelési tájékoztató 

Felhasználási feltételek

Szerzői jogok

  Minden, a Nagy haború  oldalain megjelenő tartalom (cikk, kép, videó, egyéb) a Szék-helyek portál  (továbbiakban Portál)  jogvédelem alatt áll. A szerző engedélyével másolható vagy sokszorosítható.
A www.felsoharomszek.szek-helyek.ro és www.szekhelyek.szek-helyek.ro  hírei, véleményei szabadon idézhetők és felhasználhatók, az eredeti forrásra mutató hivatkozás elhelyezésével.

Bővebben szerzői jog