Olvassunk együtt

Olvassunk együtt: Virginia Woolf: Orlando

Az írónő 1931-ben jelentette meg a regényt.

A főszereplő Orlando abszolút egy férfi a regény elején, egy kiváltságos, koraérett fiú, gyönyörű, bájos, gazdag, arisztokrata. Élete, majdnem 400 év alatt játszódik, minden időpontban realista módon körülhatárolt társadalmi-történelmi körülmények között.

Olvassunk együtt 11; Az „itt” és az „odaát”

André Gide Pásztorének című regényében a protestáns lelkész Gertrúddal, a vakon született lánnyal beszélget. A lelkész a természet szépségéről mesél: alpesi legelőkről, hófödte hegycsúcsokról, csobogó patakokról, sejtelmes hajnalokról, bíborszínű naplementékről. A virágos rét, a kék ég, a csobogó patak semmit nem mond a lánynak, hiszen ő soha nem látta a világ szépségeit. A történeten végighúzódik a lelkész reménytelen fáradozása, szavaival, hasonlataival szinte semmit sem képes megsejtetni.

Olvassunk együtt 9 (Oscar Wilde: Dorian Gray arcképe)


Kép:Pixabay

"Az önvádban van valami fényűzés. Ha önmagunkat korholjuk, úgy érezzük, senki másnak nincs joga korholni bennünket. A gyónás oldoz fel bennünket, nem a pap."  

Oscar ​Wilde klasszikus regényének hőse, a gazdag, gyönyörű és naiv fiatalember, Dorian Gray megszállottja annak a gondolatnak, hogy örökké fiatal és szép maradjon, s ezért még akár a lelkét is eladná. Miután az egyik barátja megfesti portréját, a fiú csak azt fájlalja, hogy az ő szépségét az élet és az idő hamar lerombolja majd, míg a képe örök marad, s azt kívánja, hogy bárcsak ez fordítva lenne.

A fiatalember hamarosan cinikus barátja, Lord Henry Wotton befolyása alá kerül, aki ráébreszti az élet ízeire. Dorian átadja magát az önző és rafinált élvezeteknek, férfiakat és nőket taszít a bűn útjára, majd egyre mélyebbre süllyed, s a züllés minden nemét és formáját megtapasztalja. Az események egyre riasztóbb fordulatot vesznek, mivel nemsokára megtudja, hogy kívánsága teljesült. Legnagyobb csodálkozására ugyanis csak a róla készült kép öregszik. Arca és szeme őrzi az ártatlan ifjú szépségét, a festett arcmás viszont, amelyet gondosan elzárva tart háza egy titkos helyiségében, híven mutatja az idő és a bűn rombolását vonásain.

Ekkor úgy érzi, itt az ideje megváltoztatnia az életét. Hogy teljesen tisztára mossa magát, bűnös múltjának tanúját, a szörnyűséges képet meg akarja semmisíteni…

Ide kattintva olvashatja:Oscar Wilde: Dorian Gray arcképe

 

Írhat egy író túl sokat?

 

Szerző: Fischer Tibor 

néhai Szegedy-Maszák Mihály professzor, aki maga is Márai Sándor nagy tisztelője volt, egyszer bizalmasan elárulta nekem, hogy szerinte Márai "túl sokat írt". Én örülök, hogy Márai ilyen termékeny volt, mert rajongóként még mindig van néhány könyve, amit nem olvastam. Most fejeztem be az Idegen embereket. Eredetileg 1930-ban jelent meg, ugyanabban az évben, mint a sokkal ismertebb és vitathatatlanul legjobb regénye, A zendülők. Most már értem, hogy az Idegen embereknek miért nem lett akkora rajongótábora, mint A zendülőknek vagy A gyertyák csonkig égnek-nek (angol nyelvterületen ez lett legnagyobb sikere, Embers, azaz Parázs címmel jelent meg). Márai mércéjéhez képest hosszú, és nem terheli semmi, ami cselekménynek nevezhető. Először két kötetben jelent meg, és valóban, akár két regénynek is tekinthető ugyanarról a dologról, az első harmadik személyben, a második egyes szám első személyű elbeszélésben.

Olvassunk együtt 8 (A szerelem a palackban)

Szerb Antal: A szerelem a palackban

 

Lancelot, a lovag, akit nem érhet semmiféle gáncs, Chatelmerveilnek, Klingsor varázsló várának a vendége volt, miután megszállt ott és a varázsló borából ívott, arra ébredt, hogy  más nőt is megkíván, mint a mennyei Guinevere királynét. Később nagyon megbánja.

A folytatásban olvashatja a novellát. 

Olvassunk együtt 7

Márai Sándor: A gyertyák csonkig ègnek (ide kattintva olvashatja)


Miről szól "A gyertyák csonkig égnek" hát a  Szerelemről, barátságról, magányról.  Két férfi és egy nő és egy titok, aminek megfejtését a múlt homálya fed. Márai Sándor világsikerű regénye a késői leszámolás drámája. Mi történt akkor,  negyven évvel ezelőtti? Miféle halálos bűn  négy évtízed után tisztázni kell? A kérdések és szenvedélyek a fiatal halott: Krisztina áll és a be nem teljesedett szerelem. 

Ha valaki nem akarja olvasni itt a film változatát megtekintheti. 

Olvassunk együtt 6


Az ​igazi / Judit …és az utóhang (ide kattintva olvashatja)

A két szorosan összekapcsolódó regényben Márai a szerelemről, a szenvedélyről, az élet végső értelméről mondja el gondolatait. Az író a szokványos polgári házassági „háromszög” történetét izgalmas mélylélektani drámává alakítja. Az igaziban a feleség, majd a férj mondja el vallomását közös életükről, kapcsolatukról. A Judit …és az utóhang pedig a szerető, az egykori cselédlányból nagyvilági hölggyé változó, a „mellékutca”' helyett a házasság biztonságát kiharcoló asszony története – a háttérben a második világháború után lassan éledező Budapest, majd a New York-i emigrációs lét érdekes tablójával.

Olvassunk együtt 5

Hamvas Béla: A bor filozófiája (A címre kattintva olvashatja)
Így kezdődik: "Elhatároztam, hogy imakönyvet írok az ateisták számára. Korunk ínségében a szenved k iránt részvétet éreztem és ezen a módon kívánok rajtuk segíteni."  

Dúl Antal, A bor fi lozófi ájának kiadója, utószavában ezt írja ezen esszé keletkezésérről: A bor fi lozófiája a magyar borkincsnek nem átfogó leltára. Sem a botanikának, sem a gasztronómiának. Hamvas – ahogy más írásaiban is mindig – kizárólag az emberi magatartás súlypontjaira, az élet alapjaira figyel.

Kapcsolat

Szék-helyek.ro 

525400 Kézdivásárhely

42-es Udvartér 1.sz.

Telefon: 0040 742 210 505

E-mail: szekhelyek@gmail.com

Kapcsolattartó: Tóth László


Adatkezelési tájékoztató 

Felhasználási feltételek

Szerzői jogok

  Minden, a Nagy haború  oldalain megjelenő tartalom (cikk, kép, videó, egyéb) a Szék-helyek portál  (továbbiakban Portál)  jogvédelem alatt áll. A szerző engedélyével másolható vagy sokszorosítható.
A www.felsoharomszek.szek-helyek.ro és www.szekhelyek.szek-helyek.ro  hírei, véleményei szabadon idézhetők és felhasználhatók, az eredeti forrásra mutató hivatkozás elhelyezésével.

Bővebben szerzői jog