erdelyikonyv.eu

 

 

 

 

 

Ukrán barbárok

Nehéz eldönteni, hol laknak a nagyobb gazemberek, Kijevben, vagy Brüsszelben, vagy Washingtonban. Meg aztán mindegy is.

A területi autonómia NEMZETI és EGYSÉGES államokban is törvényes – az ENSZ, az EBESZ, az ET dokumentumai szerint

Kapcsolódik: 

Az 1989 utáni Romániában azt a mítoszt, illetve hazugságot találták ki, tartották fenn és terjesztették, mely szerint a valamely etnikai kisebbségnek (vagy az ország egy bizonyos régiójának) megadott autonómia állítólag „szeparatizmust” (vagyis egy „ország testéből kiszakadást” eredményező lépést) jelent és állítólag összeférhetetlen a román állam „nemzeti és egységes” jellegével, melyről Románia alkotmányának 1. cikkelye rendelkezik. Az ebben a kérdésben tájékozottak számára nem fér kétség ahhoz, hogy akik ellenzik az egyes autonómiaformák biztosítását, különösen a mintegy 1,2 millió erdélyi magyar számára, azok ezt gyakran tájékozatlanul, kirívóan, hazafiaskodón, vagy akár… retardált módon teszik (a szerző egy szójátékkal él, a hazafiaskodó románul „patriotard”, míg a retardált „retard” – E-RS).

A 25 legfőbb Erdély-ellenes és Európa-ellenes mítosz. 1. A területi elsőbbség mítosza – Neuer Weg

A bevezető szövegért ld. „A 25 legkártékonyabb mítosz, melyek etnikumok közötti konfliktusokat generálnak Erdélyben… és nemcsak ott”.

Kapcsolódik: A területi autonómia NEMZETI és EGYSÉGES államokban is törvényes – az ENSZ, az EBESZ, az ET dokumentumai szerint

MÍTOSZ:

Erdély – történelmi szempontból – kizárólag a román/magyar etnikumot illeti meg, mert a magyar/román etnikumnál korábban lakja ezt a régiót.”

(A román és magyar népneveket fel lehet cserélni a szlovák–magyar, albán–szerb, palesztin–zsidó, görög–török, kurd–török, görög–macedón és más hasonló párosításokkal, Erdélyt pedig Szlovákiával, Koszovóval, Palesztinával, Törökországgal, Macedóniával…)

Ez Soros terve

"Soros György, a migrációs válság eszkalálódása közepette kétszer is kifejtette véleményét arról, hogy miként kellene az Európai Uniónak eltartania több millió muzulmán bevándorlót. A hazai sorosjugend-hálózat a bevándorlási válság első percétől egészen a mai napig az illegális migráció és az embercsempészet mellett tette le a voksát, ma már azonban tagadják a Soros-tervet.

Az iraki kurdok nem mondanak le az önálló Kurdisztánról (Erdélynek mikor lesz autonómiája?)

Meditálásra készteti az embert a kurdok döntése, és fel tehetjük a kérdést, vajon ha mást nem is de Erdély miért nem lehetne legalább autonóm terület. Lenne annyi akarat a józanul gondolkodó emberekben és megszabadítani Erdélyt a „disznó fejű nagy úrtól”, az élősködésének véget vetni? A közösségi portálon olvasom: Fatalitatea noastră, ardelenilor, este că avem capitala în afara patriei.............… (A mi végzetünk, Erdélyieknek az, hogy a fővárosunk a hazánkon kívül van…….). mennyire igaz! Példát kellene venni a kurdoktól, katalánoktól és nem nacionalista torzsolkodásba fulladni , hanem nemzetiségtől függetlenül összefogni, mert nem a magyar a románnak és fordítva ellensége Erdélyben. A mi ellenségünk a regátban szított nacionalizmus és ebből politikai tőkét kovácsoló konjunktúra.

Eretnekségnek ad utat Ferenc pápa teológusok szerint

Egy új dokumentumban arra szólítják fel az egyházfőt teológusok és más egyházi személyek, hogy javítsa ki A szeretet öröme kezdetű apostoli buzdításának hét pontját, amelyeket részletesen elemeznek. Ezek megítélésük szerint hamisak és eretnekségre adnak lehetőséget, ezért az egyházfőnek el is kell határolódnia korábbi kijelentéseitől.

Az EU-támogatás nem ajándék, hanem pénznyomtatási engedély

Ha nagyon elegünk lenne az EU-ból, akkor nem kellene félnünk az „EU-támogatás” elvesztésétől. Nyomtathatunk pénzt magunknak valamilyen más címen.

2004 óta kb. 8 ezermilliárd forintnyi „EU-támogatás érkezett az országba”. Ez az összeg egy főre vetítve 800 ezer forint. Az „EU-támogatásra” legtöbben úgy tekintenek, mintha egy adomány lenne az EU részéről.

Megmaradásunk érdekében

Évtizedek óta egy ránk nézve végzetes folyamat, ingatlanjaink kiárusításának a cselekvő részvevői, és ebből kifolyólag bűnrészesei vagyunk, hiszen földjeink, erdeink és házaink idegen kézbe történő juttatásának a megakadályozása helyett, inkább eladjuk őseink vagyo­nát. Ráadásul, amint erről a hirdetések nyelve is ékesen tanúskodik, honfitársainkat a vevők köréből eleve kizárjuk. Tapasztalat szerint ugyanis, elenyésző kivétellel, ők képtelenek a titkos támogatásban is részesülő többségiekkel azonos összeget ajánlani.

Hasznos hülyék

A nagy nemzetközi multik szeretnek a „jófiú” szerepében tetszelegni. Társadalmi felelősségvállalás, női jogok védelme, átláthatóság...
Rendszerint ilyesmiket olvashatunk a multinacionális vállalatok tevékenységéről.
A Facebooktól kezdve a Google-on át a nemzetközi vállalatóriások a demokrácia elkötelezett híveként, sőt, védelmezőjeként aposztrofálják magukat.

Neuer Weg - A területi autonómia NEMZETI és EGYSÉGES államokban is törvényes – az ENSZ, az EBESZ, az ET dokumentumai szerint

Az 1989 utáni Romániában azt a mítoszt, illetve hazugságot találták ki, tartották fenn és terjesztették, mely szerint a valamely etnikai kisebbségnek (vagy az ország egy bizonyos régiójának) megadott autonómia állítólag „szeparatizmust” (vagyis egy „ország testéből kiszakadást” eredményező lépést) jelent és állítólag összeférhetetlen a román állam „nemzeti és egységes” jellegével, melyről Románia alkotmányának 1. cikkelye rendelkezik. Az ebben a kérdésben tájékozottak számára nem fér kétség ahhoz, hogy akik ellenzik az egyes autonómiaformák biztosítását, különösen a mintegy 1,2 millió erdélyi magyar számára, azok ezt gyakran tájékozatlanul, kirívóan, hazafiaskodón, vagy akár… retardált módon teszik (a szerző egy szójátékkal él, a hazafiaskodó románul „patriotard”, míg a retardált „retard” – E-RS).

Kapcsolat

Szék-helyek.ro hírportál

525400 Kézdivásárhely

42-es Udvartér 1.sz.

Telefon: 0040 742 210 505

E-mail: szekhelyek@gmail.com

Kapcsolattartó: Tóth László

Felhasználási feltételek

Szerzői jogok

  Minden, az www.nagyhaboru.szek-helyek.ro oldalain megjelenő tartalom (cikk, kép, videó, egyéb) a Szék-helyek portál  (továbbiakban Portál) szellemi tulajdonát képezi, vagy jogvédelem alatt áll.
A www.felsoharomszek.szek-helyek.ro és www.hirlap.szek-helyek.ro  hírei, véleményei szabadon idézhetők és felhasználhatók, az eredeti forrásra mutató hivatkozás elhelyezésével.

Bővebben szerzői jog