erdelyikonyv.eu

 

 

 

 

 

A nemzetközi jog esete a kelet-európai határokkal

Hogyan is történt – nagyon röviden – a legyőzött Németország, Ausztria, Magyarország és egyes győztes államok közötti határok átrajzolása?

"1. A vegyes – német- és franciaajkú – lakosságú Elzász és Lotaringia Franciaországhoz került, népszavazás kiírása nélkül. 2. A nehézipar számára rendkívül fontos, kizárólag németek által lakott Rajna-vidék és Saar-vidék több évre Franciaország megszállása alá került. 3. Felső-Szilézia (fontos bánya- és iparvidék), valamint Nyugat-Poroszország jelentős részei a kiterjedt többetnikumú régiókból újonnan létrehozott lengyel államhoz kerültek, bonyolult és konfliktusgeneráló rendszert hozva létre, német exklávékkal és lengyel összekötő folyosókkal Danzig/Gdansk térségében. 4. A Csehszlovák államban Bohémiát gazdasági életképességi okok miatt, népszavazás kiírása nélkül, a zömmel osztrákok (szudéták) által lakott Szudétavidékkel egészítették ki. 5. Gazdasági és katonai okokból a Dunát jelölték ki – népszavazás kiírása nélkül – természetes határnak Csehszlovákia és Magyarország között, holott a Dunától északra lévő területet kompakt módon magyarok lakták/lakják. 6. Magyarország déli részét a vasúti infrastruktúrával és a többségében magyar lakossággal együtt a Szerbek, Horvátok és Szlovénok Királyságának – a jövőbeni Jugoszláviának – adták, népszavazás kiírása nélkül. 7. Magyarország keleti részét és a Bánságot a vasúti és közúti infrastruktúra miatt Romániának adták annak ellenére, hogy többségében nem-román városi népesség élt a Nagybánya–Szatmárnémeti–Nagyvárad–Nagyszalonta–Arad–Temesvár vonalon. 8. A természeti forrásokban és iparban gazdag, többségében román

Katalánok (olvasói levél)

A katalán népszavazás kapcsán adja magát a párhuzam a székelyekkel. Ilyen írás több is megjelent, és nem vagyok történész, hogy ezeket szaporítsam. Viszont érdekesnek és elgondolkoztatónak találom az egyes reakciókat. (Csak zárójelben jegyzem meg, hogy boldogan beleegyeznének a székelyek a katalánhoz hasonló autonómiába. Pl. Barcelonában minden több nyelven, de először katalánul van kiírva. Pedig a városban kisebbségben vannak.)

Interjú Fejér László Ödön szenátorral: Kormányválság és az anyanyelvhasználati küszöb módosítása kapcsán

Kormányátalakításra kerül sor – nyilatkozta kedden a Szociáldemokrata Párt (PSD) ügyvezető elnöke, Niculae Bădălău, miután találkozott Liviu Dragnea pártelnökkel és Mihai Tudose miniszterelnökkel. A miniszteriumok és a kormány nem jól teljesít nem olyan rég hallottuk már ezt. A PSD megbuktatta saját kormányát a kormányfő vétke az volt, hogy a kormány nem hatékony és nem teljesíti az elvártakat. Aztán mégis maradt mindenki csupán Grindeanu repült. Valahogy megint kormány válság szaga van az egésznek, ugyan az a mese mint pár héttel ezelőtt a miniszterek nem teljesítenek le kell cserélni.

 

Moszkva Romániát támadja: népszavazás kiírását provokálja ki Székelyföld autonómiájáról – Adevărul blog


Illusztráció: 
adevarul.ro

Az orosz propagandagépezet Székelyföld autonómiájának támogatásával akarja destabilizálni Romániát és rajta keresztül az Európai Uniót és a NATO-t. A Szputnyik hírportál román nyelvű változata, a sputnik.md a katalóniai népszavazás kapcsán két közvélemény-kutatást is készített egy székely autonómiával kapcsolatos népszavazásról. Ez egyértelmű bizonyítéka annak, hogy Moszkva közvetlenül támogatja az európai autonomista és/vagy elszakadáspárti mozgalmakat. (A szerző az utóbbi években szélsőséges magyarellenességet tanúsít. Jelen cikkéket csak a romániai közéletben jelenlévő összeesküvés-elméletek illusztrálására közöljük, torzításaival és logikai ellentmondásaival együtt – E-RS.)

A katalán helyzet nem segíti az autonómiák ügyét

 

Vincze Lóránt, a FUEN elnöke a Mandinernek

Nem foglalnak állást a katalán-kérdésben, ám a spanyolországi fejlemények veszélyeztethetik az erdélyi magyar autonómiatörekvéseket. A 68 éve működő FUEN az európai őshonos nemzeti kisebbségek és etnikai csoportok ernyőszervezete. Vincze Lórántot, a szervezet elnökét kérdeztük a katalán helyzetről és a kisebbségi önrendelkezés lehetséges útjairól.

A régiók Európája kudarcot vallott. Visszatérünk a nemzetállamokhoz?

Az EU a hibás. A régiósítással Európa-szerte kiszabadította a szeparatizmus szellemét.
Az utóbbi évtizedben gyorsan változott a világ, melybe beleszülettünk. Az eddig országokra osztottnak hitt földrajz cseppfolyóssá vált és a kontinentális szintre „emelkedéssel” egyidejűleg „regionális” szintre „süllyedt”.

Katalónia, a népszavazás és az erdélyiek. Avagy: Mit tanulhat Erdély Spanyolország válságából? – Neuer Weg

Mottó: Az okos a saját hibáiból tanul, az intelligens a másokéból,
az ostoba pedig sohasem hibázik! (közmondás, online változat)

Az ibériai szenvedélyeken és hiúságokon túlmenően, de még az önrendelkezési jog és az állam területi integritása közötti „klasszikus” konfliktuson is túl, a katalóniai/spanyolországi alkotmányos válságot a KÖLDÖKNÉZŐ ÁLLAM legitimitásának, vagyis a polgárok és a lakosság fölött álló állam és a politika, mint öncél válságának is lehet tekinteni, melynek politikusai és magas rangú tisztségviselői a valóság egyfajta, a tömegek mindennapi életétől elszakadt, az „egyszerű ember” és a „bunkó nép” életével és elsődlegességeivel disszonanciában lévő „metaszférájába” menekültek.

Miben hasonlít Erdély Katalóniához? Avagy honnan ered a függetlenedés gyökere?

Kelemen Hunor az RMDSZ elnöke Aradon a vértanúk tiszteletére rendezett ünnepségen nyilatkozta: Egyáltalán nem lehet egyenlőségjelet tenni a katalán függetlenségi törekvések és a székelyföldi autonómiaigény közé, ahogy azt a szakadár törekvések európai térhódításától tartó román média sugallja”. Ezzel egyet is lehet érteni de azt kihangsúlyozva, hogy Erdély és Katalónia helyzet közt nagyon is sok párhuzamot lehet vonni, szembetűnőek a hasonlóságok.

Az ország többi részével összehasonlítva ugyanis a katalán gazdaság viszonylag erős. Spanyolország GDP-jének 20 százalékát teszi ki, míg lakossága az ország népességének csupán 16 százaléka, amely az ország területének 6 százalékán él. Katalán közgazdászok azt állítják, hogy 8 százalékkal több adó hagyja el Katalóniát, mint amennyit a régió a központi kormányzattól kap.

Európa válaszúthoz érkezett

Szemben az öngyűlölő hangadókkal, mi meg akarunk maradni.

„„Bomlik a nemzet Nyugat-Európában. Elmélyült filozófusok mutatták ki, hogy az emberi közösségek eme legnagyobbika nem tartható fenn, sőt egyenesen káros, mert a szocialisták által pontatlanul fasizmusnak nevezett nemzetiszocializmus megalapozását szolgálta és szolgálhatja a jövőben. Egy német baloldali politikus odáig ment a nemzet „meghaladásában”, hogy leírta: olyan szépirodalmi műveket, művészfilmeket fogad boldogan, amelyekben németeket ölnek. A török származású német integrációs államtitkár nyilvánosan kijelentette, hogy német kultúra nem létezik, legfeljebb a nyelv tartja össze ezt a széteső tákolmányt. A választási kampányban a mindenkinek megfelelni kívánó kancellárjelölt figyelemre méltónak nevezte a megállapítást.

Eljött a cselekvés ideje

Teodor Meleşcanu román külügyminiszter szerint törvénytelen eldönteni egy ország feldarabolását, anélkül hogy tárgyalnának az illető ország kormányával, az egyedüli olyan szervezettel, amely megtestesíti az állam szerkezetét. Álláspontjuk pedig olyan elveken nyugszik, amelyeket érvényesíteniük kell, ha tiszteletben akarjuk tartani a nemzetközi jogot – tette hozzá szombaton, a NATO Bukarestben megtartott 63. parlamenti közgyűlésének egyik bizottsági ülésén elhangzott előadásában.

Kapcsolat

Szék-helyek.ro hírportál

525400 Kézdivásárhely

42-es Udvartér 1.sz.

Telefon: 0040 742 210 505

E-mail: szekhelyek@gmail.com

Kapcsolattartó: Tóth László

Felhasználási feltételek

Szerzői jogok

  Minden, az www.nagyhaboru.szek-helyek.ro oldalain megjelenő tartalom (cikk, kép, videó, egyéb) a Szék-helyek portál  (továbbiakban Portál) szellemi tulajdonát képezi, vagy jogvédelem alatt áll.
A www.felsoharomszek.szek-helyek.ro és www.hirlap.szek-helyek.ro  hírei, véleményei szabadon idézhetők és felhasználhatók, az eredeti forrásra mutató hivatkozás elhelyezésével.

Bővebben szerzői jog