Umberto Eco keményen támadja a közösségi hálózatokat: „Ez az ostobák inváziója. A tévé a falu hülyéjét tolta előtérbe, akivel szemben a néző magasabb rendűnek képzelte magát. Az internetben az a drámai, hogy az igazság birtokosaként tolta előtérbe a falu hülyéjét” Hipotézis: Ha Besszarábia Románia részévé válik, Gagauzia többé nem lesz Besszarábia része…

A Székelyföld autonómiatervéről szóló, mesterségesen hisztérikus legutóbbi viták kapcsán beleolvasva az Európa Tanács (logikusan „etnikai kritériumok” alapján létrehozott!) területi autonómiáknak a különféle (egységes, régiókból álló, föderális) államtípusokban való létrehozásának gyakorlati módozatairól szóló hivatalos dokumentumaiba, a 361/2013. sz. határozat 72. cikkelyében találtam egy mondatot, melyben az úgynevezett Gagauzia (Gagauz Yeri) Autonóm Területi Egységnek (ATE) az 1994. december 23-i „különleges jogi státutumban” biztosított „külső önrendelkezési” záradékra (vagyis elszakadási jogra) utalnak. Az eredeti dokumentumot, pontosabban a 334/1994. sz. törvény 4. cikkelyét megvizsgálva a következő – meglepő és… nyugtalanító – rendelkezést találtam, idézem (1.4. cikkely):

Bővebben: GAGAUZEXIT? Moldova Köztársaság leckéje autonómiáról, szeparatizmusról és önrendelkezésről – Romániának ajánlvaOrbán Viktor Magyarország apostoli királya (az eredeti szövegben: „Apostoli kiraly” – E-RS)szeretett volna lenni, de csak a kormányzója (az eredeti szövegben: „kormanyzoja” – E-RS) lehet; de kétségtelen, hogy Orbán Viktor Magyarország apostoli királyainak maximális megnevezését szerette volna magának: „Magyarország, Dalmácia, Horvátország, Szlavónia, Ráma, Szerbia, Galícia, Lodoméria, Kunország és Bulgária Apostoli Király, Erdély Nagyfejedelme, Székelyek Grófja” (a felsorolásban szereplő Kunország mi vagyunk, ha valakiben még lenne kétség).

Bővebben: Orbán Viktor, Magyarország kormányzójaMunkásforradalom helyett genderforradalom, tervgazdaság helyett társadalmi kvóták. A különbség csupán egy százéves időeltolódás.

A proletariátus és tőkésosztály szembenállása képezi a marxizmus és ezzel a baloldali gondolatkör alapját. Marx narratívájában a magántulajdon intézményesülésével a tőke egy szűk rétegnél csoportosult, ami aztán kihasználta és kiszipolyozta az ipari forradalom gyermekét, a munkásosztályt.

Bővebben: Genderforradalom: baloldali osztályharc újratöltveKözeledik az idő mikor a kormányfőt és embereit meg kell szavazni a parlamentben. Liviu Dragnea a politikai erőt képviselő Sociáldemokrata Párt (PSD) elnöke gyűjti a bólogatók táborát az új kormány elfogadásához. Az ellenzéki színezetű Tv adók rebesgetik, hogy a Tudose kormányt támogatói szaporodnak.

Bővebben: Politikai játszmák RMDSZ, PSD