Umberto Eco keményen támadja a közösségi hálózatokat: „Ez az ostobák inváziója. A tévé a falu hülyéjét tolta előtérbe, akivel szemben a néző magasabb rendűnek képzelte magát. Az internetben az a drámai, hogy az igazság birtokosaként tolta előtérbe a falu hülyéjét” A változásoknak mindig volt egy ideológiai máza, amely arra volt hivatott, hogy elfedje a valós okokat. Az üzenet, a kód mindig erkölcsi, a valós indok azonban mindig politikai és gazdasági.

Bővebben: A népességrobbanás okairól és következményeirőlA románok percepciójában a kommunizmus bukása és a decemberi forradalom volt az utóbbi 100 év legnagyobb eredménye és ugyanakkor a legnagyobb kudarca is.

Bővebben: A közelmúlt paradoxonaAnnak köszönhetően, hogy az európai kisebbségvédelmi kezdeményezéshez több mint egymillió aláírás gyűlt össze, bátran kijelenthetjük: jogérvényesítő küzdelmünk végérvényesen európai színtérre került, és ezenképpen a 2007-ben nemzetközi fórumokon is megkezdett munkánk minden eddiginél szélesebb körű támogatást élvez.

Bővebben: Tőkés: Jogérvényesítő küzdelmünk európai színtérre kerültEurópa nyugati fele egyre nagyobb léptekkel rohan a vesztébe, és ez a folyamat visszafordíthatatlannak tűnik, mert megroppantották az egykor hatalmas és befolyásos nemzetek gerincét. Hiszen emberi tartást csak a hit, erkölcs, józanész, önazonosság, hagyománytisztelet és a belőlük fakadó értékrend biztosíthat. Mindezek igényét azonban kilúgozták a lelkükből és a tudatukból. Módszeresen, szívósan és céltudatosan. Nyilván nem véletlenül, hanem a Föld politikai és gazdasági irányítása megkaparintásának az érdekében. Az egykor Istenben, nemzetben és hazában gondolkodó európaiak ugyanis e törekvések útjában álltak, ezért elhatározták a megsemmisítésüket.

Bővebben: Fontoljuk meg