erdelyikonyv.eu

 

 

 

 

 

Új üzenetet zúg az európai szél

A Kárpát-medencei gazdasági egységnek csak úgy van értelme, ha jelentős gazdasági eredményt tudunk felmutatni.

„A nyugat-európai regionalizmus általában értelmezhető egy adott államon belüli fejlődési folyamat reakciójaként – ellenhatásként ezt érzékelhetjük Barcelonában –, amely egyfajta politikai mozgásra egy másik fajta politikával válaszol. A nagyfokú ipari, valamint az ezzel együtt járó társadalmi és politikai haladás miatt gyakran mellékessé váltak a nemzetiségi csoportok tradíciói, sajátosságai.

Nemzetiségi sorsunk kibeszélője

„Van olyan föld, mely vélt gyengeségünk

értőn-bocsátón majd mind fölissza.

Van olyan föld, mely jövőnket bízva

fogadni gyermekeinket is megtanítja.”

(Magyari Lajos)

Napra pontosan születésének 75. évfordulóján, október 26-án leplezték le néhai Magyari Lajos költő, közíró, politikus, lapunk korábbi főmunkatársa emléktábláját Székelyudvarhelyen álló szülőházának a homlokzatán. Az ünnepi eseményt a családtagokon, pályatársakon és az erdélyi magyar újságírói társadalom képviselőin kívül Gálfi Árpád, a székely anyaváros polgármestere, valamint Biró Zsolt, az MPP országos elnöke, parlamenti képviselő is megtisztelte jelenlétével.

A fertőző autonomizmus és Európa sebességei – Deutsche Welle


Ilusztráció: DW

Az Olaszország északi részén (Velence és Lombardia) vasárnap (október 22-én – E-RS) tartott népszavazás az autonomisták győzelmét hozta, mint Katalóniában. Úgy tűnik, hogy sokkal kiterjedtebb tendencia a különféle típusú szeparatizmus.

Gátat vetni az uszításnak!

Romániában a tévécsatornákon, rádióállomásokon, nyomtatott és elektronikus sajtóban a fasizmus határát most már nem csak súroló, hanem itt-ott át is lépő magyarellenes uszítás folyik hónapok óta. Az ellene fellépni hivatott állami hatóságok, szervek pedig szemet hunynak felette, és bűnös hallgatásukkal táplálják az egyre jobban elharapódzó gyűlölet lángját. De ezen nincs amiért csodálkozni, hiszen az őket jelenleg irányító vagy majd irányítani akaró, levitézlett, hatalmon lévő vagy éppen felfelé törekvő román politikusok egymást túllicitálva szidnak minket. Ideológiai beállítottság, illetve párthoz való hovatartozás nélkül. A magyarok elleni gyűlöletkeltés terén ugyanis egységes a román politikum, és egyazon álláspontot képviseli.

Brüsszel a Soros-szervezeteket is bevonná a migránsok betelepítésébe

Ezek a szervezetek átléphetnének a tagállamok felett, megsérthetnék a nemzetállami szuverenitást - mutatott rá Puskás Imre. Egy európai uniós javaslatcsomag szerint a migránspárti Soros-szervezeteket is bevonná a betelepítésekbe Brüsszel - mondta a Fidesz szóvivője vasárnap budapesti sajtótájékoztatóján.

Fojtogató cenzúra

Két fő szempontból is ijesztő az a mélységében és szélességében szinte akadálytalanul és rohamosan terjedő cenzúra, amely a „demokratikus Nyugat” országaiban tapasztalható

A mostohagyermek Erdély


Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Így állnak a dolgok Erdélyben. Csigalassúsággal fejlődik az infrastruktúra még ahhoz az országhoz képest is, amely eleve alaposan el van maradva Európától.

Közeledik a dollárelszámolású világkereskedelem alkonya?

Ha Kína valóban még az idén áttér a jüanalapú elszámolásra az energiahordozók vásárlásakor, akkor az komoly lépés lehet a dollár egyeduralkodó státuszának a megtörésében. Ha a nemzetközi olajkereskedelemben a petrodollárt felváltaná a petrojüan, akkor az megingathatja a dollár szerepét a nemzetközi kereskedelemben, és komoly hatással lehet a dollár korlátlan nyomtatásának lehetőségéből profitáló amerikai gazdaságra.

A kiegyezés és az Andrássyak

Ebben az évben ünnepeljük a kiegyezés 150. évfordulóját. Olyan kihívások előtt áll Európa, amelyek nélkülözhetetlenné teszik a kiegyezés tanulságainak felelevenítését. Ha személyekben gondolkodunk, akkor Andrássy Gyulának és fiának a tevékenységét célszerű párhuzamba állítani, hogy a mának szóló legmarkánsabb következtetéseket levonhassuk.

Idősebb Andrássy a dualista állam létrehozása után megteremtette azt a közép-európai politikai keretet a német-osztrák-magyar védelmi szövetség életre hívásával, amely páratlan pezsgést, felvirágzást indított el Közép-Európában. Hasonló fellendülésnek csak a reneszánsz korában lehetett tanúja a térség a XV., XVI. század fordulójának évtizedeiben. A politikai keret életre hívásához Andrássynak volt társa Berlinben Bismarck személyében, akivel kiválóan szót értett, aki megértette Andrássyt és elfogadta tőle, a valódi veszélyt Moszkva jelenti Közép-Európára. Hiszen Moszkva a Harmadik Róma ideológiája mentén például már az 1878-as kampányában is tervezte a Kárpát-medence megszállását, amitől csak a pénzügyminiszterük tántorította el őket.

Andrássy és Bismarck megteremtette politikai keret, a védelmi szövetség olyan fejlődést indított útjára Közép-Európában, amelynek eredményeként ebben a térségben születtek meg egyebek mellett a modern tudományok, mint a relativitáselmélet vagy a kvantumelmélet és mások is. Hiszen jó, ha csak azt felelevenítjük, hogy Dél-Németországban született és szocializálódott Albert Einstein, míg matematikus felesége, Márity Miléva pedig Magyarországon. A kvantumelmélet megalkotói, Werner Heisenberg Németország, Ervin Schrödinger Ausztria és a zseniális matematikus, Neumann János pedig ismét Magyarország szülötte.

Ennek a páratlan ívű fellendülésnek, fejlődésnek az eredményeként fél évszázaddal a kiegyezés után, 1917-ben a védelmi szövetség legyőzte legnagyobb ellenlábasát, az Orosz Birodalmat, és kapitulációra kényszerítette azt. A győzelem páratlan lehetőséget kínált térségünk, Közép-Európa számára a stabil, fenntartható politikai keret létrehozására. Andrássy fia, az ifjabbik Gyula apjához hasonlóan világosan látta a megoldást, a fenntartható politikai keret formáját. 1914-től több parlamenti felszólalásában is, a ház teljes egyetértése mellett, fejtette ki tervét. A dualista államot Lengyelország bevonásával trialista formára kell bővíteni a lengyel királyság helyreállításával, amelynek trónjára a Visegrádi 1335-ös szerződés alapján a magyar királyt kell ültetni. Hiszen Moszkva legyőzésével Lengyelország is felszabadult a 122 éves orosz elnyomás alól. Azonban az ifjabbik Andrássynak nem volt Berlinben megértő társa, nem volt Bismarcknak méltó utóda. Így a breszt-litovszki békében Berlin csak Lengyelországnak nem adta meg a függetlenséget, sőt a monarchia hadseregében küzdő Pilsudckit, a későbbi marsallt még börtönbe is zárta. Ezzel összefüggésben látnunk kell, hogy Ferenc József 1916-os halála sajnos a védelmi szövetségen belül átrendeződéshez vezetett. Míg az idős császár és király életében kezében tartotta a szövetség katonai vezetését is, halála után ez II. Vilmos kezébe csúszott át, akinek szűklátókörűségét és jellemgyengeségét az utána következő tragikus és katasztrofális események igazolták.

Így Berlin katasztrofális döntése következtében Közép-Európa katasztrófája is bekövetkezett előbb Trianonban, majd negyedszázadra rá Potsdamban. Berlin 1918. március 3-i katasztrofális döntésének volt még egy drámai következménye. A dualista állam széthullása következtében Ukrajna újra Moszkva fennhatósága alá került, majd az ukrán holodomort követően még abban az évben, 1933-ban Németországban hatalomra jutott a náci párt. Ennek minden alapot nélkülöző fajgyűlölő ideológiája elől Amerikába menekülő, még a kiegyezés utáni aranykorban született nagy tudós generáció Amerikának ajándékozta mind az atomtechnológiát, mind a digitalizáció technológiáját. Ezzel lényegében a kiegyezés hozadékéval tették az Egyesült Államokat a világ első számú szuperhatalmává. Sajnos ma kevesen vagy szinte senki sem tudja, hogy a digitalizáció, a digitális világ alapgondolata Budapesten született 1925-ben Neumann Jánosnak a kvantummechanika matematikai alapjait lerakó korszakalkotó munkájában. Ekkor jött rá a 0 és 1 értékű események alapvető építőkocka jellegére a körülöttünk lévő világ mérhető, megfigyelhető mennyiségeiben. Ez az észrevétele vezette el őt, képletesen szólva a „matematika gépesítéséhez”, a számítógéphez. Ez olyan korszakalkotó újítás, amit csak a közlekedés forradalmasításaihoz, mint a három évezrede született lovas életforma létrejöttéhez, vagy a XIX. századi motorizációhoz hasonlíthatunk.

Ma sok szempontból újra olyan helyzetbe jutott Közép-Európa mint a XIX. század utolsó negyedében. Most a lengyelek és magyarok szabadok, történelmi szövetségüket újra kötötték. Az alapvető kérdés: találnak-e társakat Berlinben és Bécsben, hogy újra kössék Közép-Európa védelmi szövetségét, amely a keresztény Európa utolsó mentsvárát, Közép-Európát és talán bővebben Európát is megvédelmezhetné? Tehát a feladat hasonló ahhoz, amit Andrássy Gyula sikerrel oldott meg a kiegyezéssel és a védelmi szövetség életre hívásával. Most újra van Andrássyhoz mérhető európai formátumú politikusunk. Ha Andrássynak sikerült 150 éve, miért ne sikerülhetne ma neki is? Mind a német, mind az osztrák választások Közép-Európa újbóli felemelkedése felé mutatnak. Biztasson bennünket az az ismert tétel is, hogy a stabil egyensúlyi állapotukból kimozdított rendszerek törekednek visszajutni az egyensúlyi állapotukba. Márpedig a XX. század Közép-Európát minden kétséget kizáróan kimozdította természetes állapotából.

 

Forrás 888.hu

A kiegyezés és az Andrássyak (2)

Ebben az évben ünnepeljük a kiegyezés 150. évfordulóját. Olyan kihívások előtt áll Európa, amelyek nélkülözhetetlenné teszik a kiegyezés tanulságainak felelevenítését. Ha személyekben gondolkodunk, akkor Andrássy Gyulának és fiának a tevékenységét célszerű párhuzamba állítani, hogy a mának szóló legmarkánsabb következtetéseket levonhassuk.

Kapcsolat

Szék-helyek.ro hírportál

525400 Kézdivásárhely

42-es Udvartér 1.sz.

Telefon: 0040 742 210 505

E-mail: szekhelyek@gmail.com

Kapcsolattartó: Tóth László

Felhasználási feltételek

Szerzői jogok

  Minden, az www.nagyhaboru.szek-helyek.ro oldalain megjelenő tartalom (cikk, kép, videó, egyéb) a Szék-helyek portál  (továbbiakban Portál) szellemi tulajdonát képezi, vagy jogvédelem alatt áll.
A www.felsoharomszek.szek-helyek.ro és www.hirlap.szek-helyek.ro  hírei, véleményei szabadon idézhetők és felhasználhatók, az eredeti forrásra mutató hivatkozás elhelyezésével.

Bővebben szerzői jog