erdelyikonyv.eu

 

 

 

 

 

Még egy példa hogyan uszítanak a románok a magyarság ellen (a cikket kizárólag a médiában zajló magyarellenes uszítás ábrázolására közöljük)

Alexandru Cumpănaşu exkluzív interjút adott a DC News-nak a cím sokat elmond  „Hibrid háború Magyarországgal. Romániának védekeznie kell” . A kedves olvasó megtudhat egyet mást Románia jövőbeni terveiről, Kelemen Hunor Románia Csillaga érdemrendjének visszavonásáról, de a Magyarország elleni „hibrid háborúról” is Románia jövőbeni terveiről, és az "általuk kitalált menetelésről" ( ezek csak utánozni tudnak) is.

 

"Egyszerű, mi nem akarunk szavazatokat. A CNMR pedig atipikus struktúra, mely már bizonyította, hogy a hatalom délibábjának egyesítő ereje nélkül is nagyon sok eredményt ért el.

Tud példákat mondani?

Igen. Az Európai Alapok Minisztériumával közösen létrehoztuk a 2014–2020-as partnerségi megállapodás jogi keretét. Jelentős mértékben hozzájárultunk az energetikai mix kialakításához, olyan időszakban, amikor a gazemberek fel akarták számolni a szénalapú energiaipart. Leállítottunk és megakadályoztunk olyan parlamenti és kormányzati kezdeményezéseket, melyek bizonyos külföldi csoportokat hoztak volna előnyös helyzetbe a román természeti források esetében. Közreműködtünk a bányatörvény és a bányajáradéki törvény megalkotásában. Tárgyalásokat folytattunk és sikerült elérnünk, hogy az utóbbi 2 évben 16 százalékkal megnőtt az oktatási és 33 százalékkal a kutatási költségvetés. Követeltük és dokumentumokkal alátámasztottuk a Románia Csillaga érdemrend visszavonását a román állampolgárok megsértése miatt az RMDSZ elnökétől, Kelemen Hunortól. A törvényhozási folyamat blokkolásával és a jogi bizottsággal folytatott munkatalálkozóval jelentős mértékben közreműködtünk a közbeszerzési törvény megalkotásában. Parlamenti konszenzust alakítottunk ki a parlamenti képviselő választókörzeti agendája kapcsán. Támogatást és szaktanácsadást nyújtottunk a măgurelei lézer koncepciójának kialakításához és beindításához. Elértük a hátralékok kifizetését a pedagógusoknak, melyeket ők jogerős bírósági ítéletekkel értek el. Szerepet vállaltunk és vállalunk a sajtószabadság függetlenségének (így! – E-RS) megőrzésében, többek között azokkal a vitákkal, melyeket az Agerpres átszervezéséről szóló törvény kapcsán fogunk kezdeményezni és így tovább.

A CNMR döntő módon hozzájárult ahhoz, hogy Kelemen Hunort megfosszák a Románia Csillaga érdemrendtől

Az eredmények közé sorolta, hogy visszavonják Kelemen Hunor úrtól a Románia Csillaga érdemrendet? Hogyan sikerült ez?

Nem a mi érdemünk, mert erről a Románia Csillaga Nemzeti Érdemrend Becsülettanácsa és a köztársaság elnöke dönt. De a CNMR az a struktúra, mely bejelentést tett a Tanácsnál, dokumentálta az esetet, nyilvánosan és intézményesen érvelt a román néppel szembeni visszaélés és szemtelenség ügyében. Annyit mondhatok, hogy óriási erőfeszítés rejlik minden jelentős és egyszerűnek tűnő döntés mögött. A CNMR alelnökei, Costin Georgescu és Constantin Degeratu, a román nép igazi hazafiai, valamint a Románia Csillaga Nemzeti Érdemrend Becsülettanácsa tagjai megérdemlik a teljes tiszteletünket és elismerésünket.

És miért kellene örvendenünk annak, hogy Hunortól (így! – E-RS) visszaveszik a kitüntetést? Ettől több autópályánk, iskolánk, kórházunk lesz?

Nem. Azt hozza meg, amire azért van szükségünk, hogy iskolákat, kórházakat és autópályákat építsünk. Egy olyan népnek, mely már nem bízik a vezetőiben és elvesztette az irányt, nincs energiája, akarata, vagy ereje bármit is építeni. A tegnapi gesztus azon kevés óriási szimbolikus értékkel bíró gesztus egyike, melyek révén a román nép visszanyeri méltóságát, becsületét és – miért ne? – a románizmusba vetett bizalmát. Egy nép esetében, akárcsak az egyéneknél, az erő a pszichikumból indul ki, a román nép kollektív pszichológiája pedig eddig a napig a belenyugvás volt. Amint látni fogják, hogy vannak személyek, szervezetek, személyiségek, akiknek, melyeknek az a céljuk, hogy megküzdjenek Orbánnal, Putyinnal, Kelemennel, vagy Porc Salmival (Így! Ez elvileg Salmi Disznót jelentene, de feltételezésünk szerint az RMDSZ ügyvezető elnökéről, Porcsalmi Bálintról lehet szó – E-RS), felbátorodnak és többé nem fogják mioritikus módon várni sem az autópályákat, sem a kórházakat, sem az iskolákat.

És mit fognak tenni? Majd maguk megjavítják azokat?

Nem. Arra kötelezik majd az illetékeseket, hogy megtegyék ezt. Urakból partnerekké változtatják majd őket. A gonosz addig erős, amíg hatalmat kap, hogy az legyen. Egy egységes, a saját erejében bízó nemzet, de főleg ha van egy érte harcolni kész apolitikus alternatíva, a végén erős nemzetté válik.

Politikai párt lesz a CNMR?

És mi a következő lépés? Párttá válnak?

Nem és e kérdésre még csak nem is támad nevethetnékem. Egy bizonyos rendszernek olyan nagy a fentiekkel szembeni félelme, hogy az utóbbi 3 évben elképzelhetetlen mértéket öltöttek az intoxikálások, manipulálások, nyomásgyakorlások és fenyegetések. Látva, hogy nem tudnak minket széttépni, hanem ellenkezőleg, a CNMR egyre jobban nő és fejlődik, egyetlen lehetőségük maradt: befeketíteni, befeketíteni, mert csak megragad valami. Nem leszünk politikai párt, nem alakulunk át politikai párttá, de arról értesítem a mindenféle elméletekkel előálló kibiceket, hogy még erősebbek és még agresszívebbek és még rettenthetetlenebbek leszünk.

Fenyegetésekről és nyomásgyakorlásokról beszél. Mire utal?

Már megtettem az államnak azoknál az intézményeinél, melyek az ilyenfajta cselekmények kivizsgálásában illetékesek.

Ennyire súlyosak voltak ezek?

Igen! De nem megyek bele részletekbe, mert az a normális, ha betartod a törvényes eljárást. Minden dokumentálásban és nyomozásban szereppel rendelkező hatóságot tájékoztattunk és meggyőződésem, hogy hamarosan tisztázni fogják a dolgokat.

Rendben, nem erőltetem. De mégis marad néhány kérdés, melyekre egy adott pillanatban válaszolniuk kell.

Így van, de nem nekem. Hanem azoknak az öltönyös-nyakkendős tisztességes embereknek álcázott csavargóknak. És legyen csak nyugodt, senkinek sem maradok adósa.

Nagyon sokat beszéltünk a CNMR-ről. Ezt a részt zárjuk le egy utolsó kérdéssel: Milyen tervei vannak a következő időszakra a CNMR-nek?

Nagyon egyszerű. Az egy hónappal ezelőtt tartott Közgyűlésen hozott döntéseket hajtjuk végre. A küldöttek jelentős többsége eldöntötte, mi a teendőnk. Tehát a CNMR következő két évre vonatkozó fő célkitűzései a strukturális alapok lehívása, az oktatás és a kutatás és a védelem és a román nemzetállam szuverenitásának, egységének és integritásának megőrzése marad.

Tervek feladása

Alexandru Cumpănaşuval kapcsolatosan is felteszek néhány kérdést. Mit tervez a következő két évre?

Jelentkezem a DC News-nál (nevet). Számomra a fő célkitűzés és fő feladat a következő évben a CNMR elnöki tisztségének ellátása lesz, amibe a küldöttek nagyon nagy száma nem kinevezett, hanem megválasztott.

Ez azt jelenti, hogy a többi tervét feladja?

Igen! Sok tervemet feladom majd. Nagyon nehéz irányítani egy CNMR típusú struktúrát, mert a polgárok, a szervezetek igényei, gondjai rendkívül széleskörűek, összetettek és napi 48 órás munkát igényelnek. Ez nem jelenti azt, hogy sok mindent feladok abból, amit most teszek, de realista módon tudatosítanom kell magamban, hogy nem rendelkezem a más tervekhez szükséges energiával és idővel.

Nagyon sok tisztsége és hivatalos minősége van. Melyikről mond majd le?

Most nem tudok válaszolni, de úgy érzem, hogy Romániának most szüksége van a CNMR-re. Így aztán nem azon gondolkodom, hogy miről mondok le, hanem azon, hogy minek fogom szentelni magam. Bármilyen más projekt elhanyagolhatóvá és feladhatóvá válik.

Eddig kerültem, mégis nyíltan megkérdem: lemond a tévés műsorvezetésről?

Határozottan nem. Ellenkezőleg, megtízszerezem kölcsönhatásomat és kapcsolatomat a televízióval és a sajtóval. Az ennyire ambiciózus tervekben nem érhetsz el sikereket, ha nem állnak melletted a nemzet legbátrabb emberei, az újságírók. Nem mind tökéletes és nem is kell annak lennie, de az biztos, hogy szükség van rájuk. Ami engem illett, nem voltam és nem tartom magam újságírónak, holott egy közéletben megjelenő személyt könnyen lehetne újságírónak tartani. Más küldetésem és szerepem van és mindaz, amit az Ambasador România műsorral eddig megvalósítottam és ezentúl is megvalósítok majd, sokkal inkább egy projekt volt, amibe befektettem.

Milyen most a közismert kapcsolata a diplomáciai körökkel?

Kitűnő. Folyamatos havi informális találkozók vannak és messze mi vagyunk a romániai diplomáciai körök egyik legmegbízhatóbb pillére. A kapcsolat tovább erősödik és konkrét eredmények is jelentkeznek majd Románia számára, nemcsak szavak.

Mi ma a legnagyobb csalódás Romániában?

Annak az érzése, hogy egy nemzet a saját vezetőin keresztül veri és robbantja szét önmagát. Túl sokat kellett már eddig is eltűrnie ennek a népnek, állandóan és folyamatosan ugyanazok az emberek keltették bennük azt az érzést, hogy ők jelentik Romániát. Elképzelésük sincs arról, mennyi düh, felháborodás és kétségbeesés halmozódott fel ebben a népben. Még mindig az 1989-es forradalom illúziójában élnek, hogy a tévén keresztül eldönthetik, mit gondol a nép.

Románia nyílt konfliktusban áll Magyarországgal

Jövőre konfliktusba fog kerülni Románia Magyarországgal?

Igen. Nem feltétlenül katonaiba, mert ez azt jelentené, hogy harmadjára is eljutunk Budapestig. Magyarországnak ma csak egy hangos bohóca és nulla hadserege van. De az biztos, hogy a hibrid háború már elkezdődött és a román államnak el kell döntenie, hogy megvédi magát. A politikai vezetőknek kötelességük eszeseknek és racionálisaknak lenniük és bár eddig meg tudtam érteni a Moszkva Magyarországot irányító ügynökeitől származó sértegetésekkel szembeni tétlenséget, a dolgok most teljesen másképp állnak. Magyarország – Románia viselkedésétől függetlenül – már eldöntötte, hogy konfliktusba kerül Romániával és mostantól kezdve a román államnak többé egyetlen megaláztatást sem szabad elviselnie. Javában zajlik az a nagy terv, amiről beszéltem és írtam és ami azóta pontosan úgy zajlott, ahogy azt leírtam.

És mit kell tenni?

Nem tudom, hogy mit fog tenni a román állam és a szövetségesek, de a CNMR többé nem fog eltűrni egyetlen Románia elleni sértést, sértegetést, vagy provokációt sem. A Hunoros (így! – E-RS) példa magáért beszél, hogy mások is okuljanak belőle. Már csak ennyit mondhatok el: 2017. december 1-e lesz a napja, hogy Románia visszakapja a méltóságát minden románban. A CNMR megtartja a méltóság meneteléseit az „RMDSZ-es vezetők által irányított” térségekben, a következő egyszerű üzenettel: Mi, az egész országból érkezett románok nem adtuk fel ezeket a területeket és nem hagytuk magukra a Hargita, Kovászna és Maros megyei románokat. Ez egy békés lépés lesz, szélsőséges megnyilvánulások nélkül, a nemzeti ünnep megtartása ott, ahol ez általában gyásznap szokott lenni, ahogy azt Hunor (így! – E-RS) már elmondta nekünk (Kelemen Hunor nem mondott ilyet – E-RS).

Miből áll majd ez a menetelés?

A következő napokban tisztázzuk majd mindezeket az aspektusokat. Egyelőre a kollégáimmal konzultálok az összes részletről, mert az RMDSZ-en belül Moszkvának elég sok spekulánsa van és az üzenetnek építkezésről kell szólnia, nem megosztásról.

Folyamatosan Moszkváról beszél. Kik Moszkvának ezek a befolyásolási ügynökei?

Trollok. Egyesek láthatók, de azok a legveszélyesebbek – róluk majd akkor fogok beszélni, amikor szükséges, bármilyen áron és bármilyen kockázattal –, akik nyugatbarátnak mutatják, álcázzák magukat, holott holmi Volga vizében nevelkedett kígyók.

Nyugatbarátot mondott?

Igen, nyugatbarátot. A megfelelő időben majd részletesebben beszélek erről. De ezek azok, akik igazán csapást mértek és mérnek a román államra belülről. És itt nemcsak a politikában lévőkre utalok. Vannak olyan befolyásos emberek, vagy akik azt hiszik magukról, hogy befolyásosak, akiknek leleplezése nagy rengéseket okoz majd Bukaresten. Csak egy aspektust jegyezzen meg: nyugatbarát bundát hordanak, de alatta igazi szibériai farkasok. És el ne felejtsem, egyesek közülük szándékosan túlértékelték Kirill pátriárka bukaresti látogatását."

Darius Mureşan

dcnews.ro/eurocomwordpress.com

Eredeti cikk itt  Alexandru Cumpănașu (CNMR): ”Război hibrid cu Ungaria. România trebuie să se apere” – INTERVIU

Kapcsolat

Szék-helyek.ro hírportál

525400 Kézdivásárhely

42-es Udvartér 1.sz.

Telefon: 0040 742 210 505

E-mail: szekhelyek@gmail.com

Kapcsolattartó: Tóth László

Felhasználási feltételek

Szerzői jogok

  Minden, az www.nagyhaboru.szek-helyek.ro oldalain megjelenő tartalom (cikk, kép, videó, egyéb) a Szék-helyek portál  (továbbiakban Portál) szellemi tulajdonát képezi, vagy jogvédelem alatt áll.
A www.felsoharomszek.szek-helyek.ro és www.hirlap.szek-helyek.ro  hírei, véleményei szabadon idézhetők és felhasználhatók, az eredeti forrásra mutató hivatkozás elhelyezésével.

Bővebben szerzői jog