Umberto Eco keményen támadja a közösségi hálózatokat: „Ez az ostobák inváziója. A tévé a falu hülyéjét tolta előtérbe, akivel szemben a néző magasabb rendűnek képzelte magát. Az internetben az a drámai, hogy az igazság birtokosaként tolta előtérbe a falu hülyéjét” 


Amikor déli félteke elindul az északira, nem barátkozni jönnek, hanem azért, hogy elfoglalják azt az asszonyok méhével – vélekedett Márfi érsek

"Hölvényi György, a Fidesz és a KDNP európai parlamenti képviselője az európai néppárti frakció vallásközi munkacsoportjának társelnöke, Közel-keleti szakértő a Keresztény értelmiségiek Szövetségének meghívására tartott előadást Veszprémben, “Üldözött keresztények és Európa” címmel. A rendezvényen felszólalt Márfi Gyula veszprémi érsek is, aki talán a korábbiaknál is erőteljesebben nyilvánított véleményt. Többek közt arról beszélt, hogy az európai nép tervszerű kultúridióta tömeggé gyúrása történik, gazdasági érdekből. A migráció pedig nem kevesebbel veszélyezteti kultúránkat, mint azzal, hogy a Föld déli fele az asszonyok méhével elfoglalja az északit. 

 

A fórumon felszólalt Márfi Gyula veszprémi érsek is, aki komoly aggodalmának adott hangot a muszlim vallás előretörése és az iszlamizálódás okán. A püspök meglátása szerint a földgolyó déli része megindult elfoglalni az északit, de ezúttal nem fegyverrel, hanem amit ki is mondanak, az asszonyok méhével. 
 
Márfi Gyula – ahogy nevezte – a pániszlamizmust, valamint a nyugati világban egyre nagyobb teret nyerő kozmopolita globalizmust a korábbi totalitárius diktatúrákhoz hasonlította. Mint mondta, a totalitárius diktatúrák között nagyon sok a hasonlóság.

A nemzeti szocializmus alapja a fajelmélet volt, a proletár internacionalizmusé az osztályelmélet. Amit napjainkban élünk meg az a püspök szerint pániszlamizmus, ami pedig valláselméleten alapul. Az egyik szerit a germán egy magasabb rendű ember, a másik szerint a munkás paraszt hivatott arra, hogy uralkodjék a többi ember felett, a harmadik szerint a muszlim, amelyiknek uralnia kell a nem muszlimokat, azaz a kafirokat. De van egy negyedik rendszer is ami szemmel láthatóan átmegy diktatúrába, a kozmopolita globalizmus.

A kozmopolita globalizmus az egyenlőtlenségeket látszólag meg akarja szüntetni, de úgy hogy összetéveszti az egyenlőséget az egyformasággal. Legyen mindenki egyforma, legyen a világ egy hatalmas kolhoz, meg kell szüntetni a nemzetek önállóságát, meg kell szüntetni az egyházak működését is. Sőt meg kell szüntetni a nemek különbözőségét is, lásd genderi ideológia. És van egy olyat terv, vagy elgondolás is, hogy Európába például azért kell behívni az ázsiaiakat és az afrikaiakat, hogy egy tökéletes kevert nép alakuljon ki, amelynek nincs már öntudata, vagy múltja. Nincsenek hagyományai, nincs vallása, nincs hite. És ebből egy olyan massza alakítható ki, legalább is egyeseknek úgy gondolom hogy ez a terve, melyik kitűnően manipulálható, engedelmesebb munkaerővé és még engedelmesebb fogyasztóvá alakítható át – fogalmazott az érsek. 
Hozzátette, ne gondolja senki hogy ő a muszlimok ellen beszél, vagy muszlim gyűlölő volna. Szerinte nem is azzal van a baj, ha egy fehér fiú afrikai nőt vesz feleségül és vele alapít családot, vagy egy arab férfi európai nőt, hanem azzal amikor nincs mérték, amikor ez tömegessé válik. A só és a gyógyszer is rossz ha túladagolják. Ha a népek összekeverését és egységesítését túlzásba viszem, az már rossz. Az az ideális, hogyha a magyar megmarad magyarnak, a szláv megmarad szlávnak, a germán megmarad germánnak, a a latin latinnak, az afrikai afrikainak. És mindannyian a barátság és az egyenlőség alapján élünk, testvérként együtt ezen a földgolyón, de nem egy Európai Egyesület Államokká összegyúrva – jelentette ki a veszprémi egyházmegye vezetője.
 
Reagálásában Hölvényi György aláhúzta, hogy az iszlamizmus előretörése nem kérdés, de ehhez teret kell találni. Ezt a légüres teret, a vákumot Európában sajnos megtalálta magának. A kultúránk, vallásunk megőrzése tehát rajtunk is, sőt elsősorban rajtunk múlik.
 
Én a magam részéről a keresztény életmódhoz való fordulás nélkül nem tudom elképzelni Európa jövőjét – jelentette ki az európai parlamenti képviselő. "
 
 
Fotók: Holczer Balázs 

 Eredeti cikk: Pesti srácok,Füssy Angéla: Ez invázió, “a Föld déli fele elfoglalja az északit”