Tudatos rémhírkeltés? 
Loading

Meg nem erősített hírek szerint, a mai napon megérkezett Sepsiszentgyörgyre a Románia által az EU követelésének megfelelően befogadott migránsok első ötvenfős csoportja, amelyet a városban telepített le a román hatalom. Információink szerint Háromszék megye (Kovászna) fővárosán kívül Kézdivásárhelyre és Csíkszék fővárosába, Csíkszeredára is tervezik nagyobb számú migráns csoportok letelepítését.”

 

Ez a hír az elmúlt héten röppent fel és terjedt vészes gyorsasággal a virtuális térben, elkeseredést, illetve felháborodást keltve Székelyföld-szerte, kiben-kiben a beállítottsága és vérmérséklete szerint. Nemsokára azonban fellélegezhettünk, mert bebizonyosodott, nincs valós alapja, ezért aggodalomra sincs okunk.

Vagy talán mégis? Ősi igazság ugyanis, hogy szél fúvatlan nem indul. A rémhírkeltés pedig az elnyomó hatalom egyik eszköze volt a közhangulat lemérésére, már az ókorban is. Ugyanakkor máig alkalmas a tűrőképességi határ megállapítására. Ha ugyanis egy-egy megszorító intézkedéssel szemben várható ellenállás mértékét kritikusnak ítélik az erre hivatott titkosszolgálatok, akkor a halasztást, vagy elvetést javasolják. Ellenkező esetben viszont zöld utat adnak az életbeléptetésének.

Nem volt és nincs ez másképp Romániában sem, és ránk, erdélyi magyarokra vonatkozóan fokozottan igaz, hiszen a hatalmi szervek nyíltan és köztudottan az állam egységét fenyegető veszélyforrásként tekintenek reánk. Így nem véletlen, hogy kis híján 100 esztendeje a megsemmisítésünkre törekednek. És az évek folyamán csupán a módszerek változtak, de a cél maradt.

Mindezt szem előtt tartva kénytelenek vagyunk belátni tehát, hogy a migránsáradat akár kapóra is jöhet a tőlünk szabadulni akaró bukaresti hatalomnak. Azt gondolhatja ugyanis, hogy a Székelyföldre telepítésükkel sokunkat ennek elhagyására kényszerít, a maradék autonómiaharcát pedig az idegengyűlölet bélyegének rásütésével lehetetleníti el. Éppen ezért félreérthetetlen jelét kell adni már most, hogy egy ilyen ördögi terv megvalósítása részünkről ki van zárva. Adott esetben egységesen és elszántan lépnénk fel ellene.

 Bedő Zoltán

 

Székely Hírmondó