erdelyikonyv.eu

 

 

 

 

 

Visszatekintő - Erdély gazdasági jövője a nagy háború után (1)

Igaz, hogy háborús viszonyok közt írta a szerző a cikket, az is igaz, hogy a viszonyok a száz évvel ezelőttiekhez gyökerest megváltoztak, mégis érdemes a korabeli véleményeken elgondolkodni. Sok olyan gondolat van ami nagyon is aktuális, még hasonlóság is van a két kor között. Huszonhat éve mi is örököltünk a kommunizmus után egy lepusztult gazdasági helyzetet, lerombolt, morális- és erkölcsi viszonyt, sajnos ez utóbbi azóta is hanyatlik. Akkor is óriási volt a népfogyás, most is. Akkor is rátelepedett egy hatalom, most is máshol döntenek sorsáról nem itt a Kárpátok közt. Ugyanazokkal kell Erdélynek ma is megküzdenie mint a nagy háború után.

 

Szerző Téterfy Tamás (Székely Újság 1917)

Az oláh betörés által elpusztult, falvakpótlása, helyre állítása, a dulás előtti állapotok elérhetése foglalkoztatja most az erdélyi részek vezető köreit. A háborús csapások által sújtott minden egyes érezi a jövő nehéz feladatait, a végzendő m unk a nagyságát, mellyel ismét virágzóvá tehetik a z elpusztult országrészt. Ez a kötelességtudás minél nagyobb a szenvedők lelkében, annál erősebben szükséges ott minden embernek törekedni arra , hogy nemes irányú munkásságához a szükséges szaktudást megszerezze.
Az erdélyi menekülők, akik Nagy Magyarország sok vidékét bebarangolták és figyeltek
nyitott szemmel, fogékony székely agyvelővel, azok igen sokat láttak és ha akartak: sokat tanulhattak. Tapasztalták, hogy m inden vidéken vannak kiváló jó szokások, de akad a rosszból is bőven. A jót követni, a rosszat feledni ez az igazi út a haladás felé. Különösen a társadalmi vezetőkre nagy feladat vár a tapasztaltaknak a javukra fordítása és a köz javára értékesítése körül.

Igaz, hogy Erdély társadalmának van egy régi bűne és ez az, hogy nem tudnak cselekedni. Vezetnek, irányítanak, szavalnak, szerveznek, zászlót hordanak, beszélnek, de évtizedes tapasztalataim után úgy láttam, jó példa adás hiányzik a nemes törekvésekből. Most ennek véget kell vetni, mert elérkezett a cselekvés ideje. Minden társadalmi irányító tudja meg Erdélyben, hogy az irányítás leghatalmasabb eszköze: cselekvéssel beszélni és példával buzdítani.

A menek ülők között kétféle embereket ismert m . A n é p igazi vezetői a meneküléskor a néppel jöttek.
Nagyobb tudásuk által az ezernyi baj között küszködő emberek százait irányították, oktatták. Az a másik része a v ezetőembereknek, jó előre szalad, csak saját énjére gondolt. A veszélyben, a szenedések lángoló tüzében felolvadva, elvált a különböző anyag és gyöngeség, az önzés kirivólag mutatkozott be. Mert csak a bajbantu tudjuk meg hogy ki az igazi barát. Csak a veszélyben tudta meg a menekülő nép, hogy kik az igazi vezetői.

Volt olyan pap, tanító, jegyző stb, aki otthon a népnevelést teljes valóságában, híven teljesítette. Akik a gondok közt hitelszövetkezetet, fogyasztási szövetkezetet, tejszövetkezetet és több másféle intézményeket, fáradságot nem kímélve, szerveztek vezettek. Azokat a férfiakat tárt karokkal várta a „Hangya” és az „Országos Központi Hitelszövetkezet” és más népsegítő intézmények. Voltak olyanok, akik a hivatásuk magaslatára nem bírtak fölemelkedni a nagy „Én” imádása miatt és ezek többen voltak és ezek menekülés után szerencsétlenebbek voltak. Hiányzott a nagy megpróbáltatás napjaiban az ami bizonyos emberbaráti ügyekért lelkesülőket, dolgozókat összeköt az ország legtávolabbi részeiben is.

(Folytatjuk)

Kapcsolat

Szék-helyek.ro hírportál

525400 Kézdivásárhely

42-es Udvartér 1.sz.

Telefon: 0040 742 210 505

E-mail: szekhelyek@gmail.com

Kapcsolattartó: Tóth László

Felhasználási feltételek

Szerzői jogok

  Minden, az www.nagyhaboru.szek-helyek.ro oldalain megjelenő tartalom (cikk, kép, videó, egyéb) a Szék-helyek portál  (továbbiakban Portál) szellemi tulajdonát képezi, vagy jogvédelem alatt áll.
A www.felsoharomszek.szek-helyek.ro és www.hirlap.szek-helyek.ro  hírei, véleményei szabadon idézhetők és felhasználhatók, az eredeti forrásra mutató hivatkozás elhelyezésével.

Bővebben szerzői jog