erdelyikonyv.eu

 

 

 

 

 

Kézdivásárhelyi gondok a múltban

Mindig is székelyföldnek ez a csücske ahol Háromszék van, a mindenkori hatalom elhanyagolt, kizsákmányolt vidéke volt és ma is az. Az erőket mai napig rabolják, a háborúk alatt kirabolták. A nagy háborúban, amit a románok a betörés után itt hagytak, azt a németek dézsmálták, rekvirálás gyanánt, még a városi vagy falusi kúriák berendezése is tetszett nekik és vagonokba rakták. A második világháborúban mikor visszakerült Romániához Erdély megint hordtak innen, amit csak tudtak.
Már a dualizmus ideje alatt folyamatosan arról szolt Molnár Józsiás kézdivásárhelyi parlamenti képviselő felszólalása, hogy elhanyagolják Háromszéket. Ez a szemlélet nem változott egyáltalán még 1917-ben sem, még a fejlesztési tervezetekből is kihagyták, főleg Felső-Háromszéket. Erről szól a korabeli Székely Újságban megjelent cikk.

 

Hol maradt Kézdivásárhely és vidékének
érdeke ?
A tavaszon ügyes tollal megírt gazdaságpolitikai tanulmány jelent meg Marosvásárhelyen, írója Rácz Lajos iparkamarai titkár.
Élénk szakszerűséggel ismerteti az erdélyi vasútpolitika feladatait, mai Erdély helyzetét, hiányait, az ígéretek , csalódások keserű történetét, jövőjét, további forgalmi és üzemi kívánalmakat stb.
Megállapítja, hogy amíg Erdély Magyarország területének 2 0 százalékát tesz ki addig vasúthálózatából alig tíz százalék jutott csupán.
Kirívó különösen is Csík 3,2 százalék, Háromszék 3 százalék és udvarhely 2,2 százalékkal. Hogyan, hisz e három megye alkotja Székelyföldet! Így van. Szomorú de való.
Megállapítja, hogy míg Magyarországon 30 vasúti kifutó van a határon át, ebből Erdélynek csak 3 jutott. Bizony bezárva lakunk Mi!
Felpanaszolja és históriailag megörökíti mi eddig is tudtuk, hogy a 67-sek(*) a nemzetiségek kedvéért a meglevő vonalakat is természetellenes irányba forszírozták és építették.
(…)
Lapunk szűk kerete csak Kézdivásárhely érdekét engedi tárgyalni. Rácz sok szeretettel Kézdiről és igazsággal, a megoldásnál azonban elfeledkezik rólunk. Említi, hogy 23 évvel ezelőtt az Ágostonfalva-Sósmező vonalért tört lándzsát, a kamara, ma már a Bodza-Constanca járja.
Említi, hogy a háromszéki vonalat fejleszteni kell, de Sepsiszentgyörgyön inneni vonalról mit sem szól. Bereck – Kászon számára nem létezik, még az autóbusz sem járat szempontjából sem.
Mindenesetre elismerés illeti a szerzőt bátor szavú és szakavatott messze tekintő és több oldalra kiterjedt dolgozatért. Ő is igazolja ezzel, hogy a háborúban is lüktet az élet. Nincs megállás. Ne álljunk meg hát magunk se. Ha elaludt a Székely Társaság, ott van a Kaszinó, a Kereskedők Társulata, a Gazdasági egyesület. Foglalkozzék mindenik e dolgozattal. Hallassa szavát.
A kászoni vonal is régi vágyunk, régi érdekünk. Nem keskeny vágánnyal, nem Szentlélek bekapcsolással és főként nem idéglenes jelleggel, de állandó, szilárd beépítéssel.
Néma koldus tarisznyája üres. Ha mi halogatózunk, miért ne késedelmezne más, akinek nem fáj? Ha mi magunkat nem szeretjük ki szeretne minket.
Régi kép azé a harcosé, kinek egyik kezében kard, a másikban építőszerszámot tart.
Vajon nem így van-e, nem így kell-e legyen most is.


Megyaszai Mihály (Székely Újság 1917)

*Szabadelvű Párt
Egy magyarországi liberális párt volt a dualizmus korában. Fennállása során az 1905-öst kivéve minden választást megnyert, kereken 30 évig kormányozta az országot. Bukása majd másfél évig húzódó súlyos belpolitikai válságot, illetve saját megszűnését eredményezte. 1875. március 1-jén alakult a korábbi, Deák Ferenc vezette Felirati Párt és a Tisza Kálmán vezette Balközép fúziójából. Első elnöke is Tisza Kálmán lett. Politikáját értelemszerűen a kiegyezés szelleme és értékrendszere hatotta át.

Kapcsolat

Szék-helyek.ro hírportál

525400 Kézdivásárhely

42-es Udvartér 1.sz.

Telefon: 0040 742 210 505

E-mail: szekhelyek@gmail.com

Kapcsolattartó: Tóth László

Felhasználási feltételek

Szerzői jogok

  Minden, az www.nagyhaboru.szek-helyek.ro oldalain megjelenő tartalom (cikk, kép, videó, egyéb) a Szék-helyek portál  (továbbiakban Portál) szellemi tulajdonát képezi, vagy jogvédelem alatt áll.
A www.felsoharomszek.szek-helyek.ro és www.hirlap.szek-helyek.ro  hírei, véleményei szabadon idézhetők és felhasználhatók, az eredeti forrásra mutató hivatkozás elhelyezésével.

Bővebben szerzői jog