erdelyikonyv.eu

 

 

 

 

 

A kézdivásárhelyi túszok kálváriája, avagy út Raducaneni felé - 2

Mahig Berard plébános rettenetes dolgokat beszél el a túszok sorsáról utazásáról és Raducaneni ott tartózkodásáról. Beszámolója szerint a románok – úgy látszik – valósággal kéjelegtek abban, hogy mikép tehetnék a szerencsétlenek sorsát elviselhetetlenebbé.
Október 10-ike éjszakáján indították útnak a a tuszokat, egész úton ütlegelték őket az ittas csendőrök. Az első megálló helyük Sósmező volt.

Itt a vámhivatal egy kis szobájába bezsúfolták őket. A becsukott ajtó miatt alig kaptak levegőt. Balló László „megörült” – számol be a plébános. Ojnest felé szekerekre ültetve folytatták az utat, még Sósmezőn kaptak egy fél kenyeret fejenként. Ojnestben vagonba rakták őket és Bacoba vitték. Ott egy iskolába helyezték el, tíz napi fagyoskodás után Husiba szállították a városba a csendőrök előre tartott szuronnyal „a nép ujonngása között kísérték be a fáradságtól elcsigázottakat”. Innen aztán Raducananibe vezetett az út. Itt kezdték meg közel 11 hónapos életüket förtelmes élelmezés mellett kimondhatatlan koszban. Írja Máhlig Berard plébános.

A Romániába vezető kálvária leírásában ott maradtunk el, a piactérre kihajtották a túszokat. Máhig plébános így folytatja a visszaemlékezését a kálváriára:
„A szomorú menet megindul gyors katonai lépésben. Erős botomat felajánlom Martonyi tanárnak, kitől az övét a zsandár elvette volt. De alig tesz tiz lépést, azt is kicsavarja a zsandár a kezéből.
Ugyancsak Martonyiról és dr. Balogh Vendelről még az utközben leszedték a nekik még a tanácsházba felküldött pokrócokat. Itt látom meg, hogy többektől mielőtt lezárták volna őket, elvették a katonák a pénzt, kést órát és más értékesebb tárgyakat. Ilyent csak az utonnálló rablók képesek elkövetni. Igy a legtöbb teljesen kifosztva, indulásra készen van. De hová?
Mikor a honvéd laktanyánál balra befordulunk, már sejtettük, hogy Sósmező felé , Romániába.
A főtér tele oláh katonasággal, egyetlenegy honfilélek nem volt látható a szemhatáron.”

(…)

„Sósmezőre, mely 42 kmnyire van Kézdivásárhelytől, ugy dél tájban érkeztünk kedd napon, okt. 10-én. A patakmentén helyeztek el bennünket, ételről persze szó sem volt, pedig sokan már vasárnap el volt zárva. Mikor vagy háromszor összeolvastak vittek tovább vámház felé. Az uton a falun át egy ismerős arcot láttam, az ottani oláh papanak a lányát, ki az iskola évben végezte Vásárhelyen a pog. IV osztályt. – Atyja mint oláh pap, járkált a tisztekkel. Németül beszélt velem vigasztalni akart.
Reggel vittek Oláhország belsejébe. Megérkezve Onest nevü állomásra, 2-3 órai várakozás után marhavagonokba 40-50 embert egy-egy piszkos kocsiba elhelyezve, vittek Baku felé. Utközben egyik társunk belehalt az embertelen bánásmód következtében. Onesten egy pohár vizet kért a csendőrtől, ki durván elhallgattatta szegényt s egy szinte haldoklótól ezt is megtagadta.”

(…)

„A fájdalmas és keserves utban, egy kedves és felejtetlen eoizód is történt velem, ami nyomott, kedély kedély hangulatomra oly jó hatással volt.
A visszavonuló és velünk jövő oláh katonák között volt egynéhány katolikus is. Úgy látszik már tudták két pap is van az elhurcoltak között. Egymás után sompolyognak oda mellém és szinte susogva mondják >>Si noi suntem catolici<<, mi is katolikusok vagyunk. És azokról a sajnálkozás, részvét olvasható le. Láttam, hogy nagyon szeretnének rajtunk segiteni, de hisz tudvalevő dolog, hogy a katolikus csángó Romániában addig olyan kegyelemből megtürt volt, – kit ungur néven

Folytatjuk

Tóth

Emlékezzünk 1916. októberben elhurcolt kézdivásárhelyi többségben idős emberekre

A kézdivásárhelyi túszok kálváriája, avagy út Raducaneni felé

Forrás Székely Újság 1918. március

Kapcsolat

Szék-helyek.ro hírportál

525400 Kézdivásárhely

42-es Udvartér 1.sz.

Telefon: 0040 742 210 505

E-mail: szekhelyek@gmail.com

Kapcsolattartó: Tóth László

Felhasználási feltételek

Szerzői jogok

  Minden, az www.nagyhaboru.szek-helyek.ro oldalain megjelenő tartalom (cikk, kép, videó, egyéb) a Szék-helyek portál  (továbbiakban Portál) szellemi tulajdonát képezi, vagy jogvédelem alatt áll.
A www.felsoharomszek.szek-helyek.ro és www.hirlap.szek-helyek.ro  hírei, véleményei szabadon idézhetők és felhasználhatók, az eredeti forrásra mutató hivatkozás elhelyezésével.

Bővebben szerzői jog