erdelyikonyv.eu

 

 

 

 

 

Kr. e. 4977. április 27. ; A világ teremtése – Johannes Kepler szerint

„1. Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.
2. A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.
3. És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.
4. És látá Isten, hogy jó a világosság; és elválasztá Isten a világosságot a setétségtől.”
(Részlet Mózes első könyvéből)

Kr. e. 4977. április 27-én 11 órakor keletkezett a világ Johannes Kepler német matematikus és csillagász szerint, aki 1596-ban megjelentetett Mysterium Cosmographicum című művében közölte „számítási eredményeit.”

1468. április 25. | Mátyás király keresztes hadjáratot indít a csehek ellen

„Fenséges atyánknak, a római császárnak háborut üzentetek, ámbár jól tudjátok, hogy vele szerződésünk van, mely minket segélynyujtásra kötelez. És mig elégséges ok nélkül barátainkra támadtok, minket is régtől fogva sokféle kártételekkel és sérelmekkel ingereltek. Ezeket békeszeretetünk mostanig türelemmel viselte el; most azonban a béke biztositékát, a mit szavaitokban és jellemetekben többé nem találhatunk föl, fegyverünkben kell keresnünk.”
(Részlet Mátyás király hadüzenetéből)

411 éve Szerencsen a rendi országgyűlés Bocskai Istvánt választotta Magyarország fejedelmévé.

Bocskai a Habsburgok és oszmánok tizenöt éves háborújában (1593-1606) 1604-től szabadságharcot vívott a Basta császári vezér által megszállt Erdély függetlenségéért. 1605. 11. 11-én királyi koronát kapott a török szultán képviselőjétől, de inkább volt a hajdúk fejedelme, mint a törökök kegyéből magyar király.

Szovjetunió-erejű birodalom rohanta le hazánkat

Az áruló főurak, az ormótlan nehézlovasság és a szekérvár okozta a magyar hadak vesztét Muhinál; a barbár tatárok rablóhordái a fél országot kiirtották, csak a kővárakkal szemben voltak tehetetlenek – sorra vettük a középiskolai éveinkben, illetve a néplélekben élő tévhiteket a tatárjárás kapcsán a témában könyvet is jegyző B. Szabó János történésszel az 1241. április 11–12-én lezajlott muhi vereség 875. évfordulóján.
Hogy mi okozta a muhi vereséget és a tatárok brutálisan sikeres előrenyomulását? Elsősorban az erőviszonyok – mondta az MNO-nak B. Szabó János, aki nyolc népszerű tévhitet cáfolt meg.

1241. április 11. ; IV. Béla Muhinál vereséget szenved a mongoloktól

1241. április 11-én vívták a tragikus Muhi melletti ütközetet, melyben a IV. Béla király (ur. 1235-1270) vezette magyar sereg katasztrofális vereséget szenvedett Batu kán mongoljaitól, akiket helytelenül tatárokként szoktunk a magyar nyelvben azonosítani (pl. a tatárjárás kifejezésben; a tatárok valóban segédnépekként szolgáltak a mongolok alatt, de nem ők vezették a hordát).

Kapcsolat

Szék-helyek.ro hírportál

525400 Kézdivásárhely

42-es Udvartér 1.sz.

Telefon: 0040 742 210 505

E-mail: szekhelyek@gmail.com

Kapcsolattartó: Tóth László

Felhasználási feltételek

Szerzői jogok

  Minden, az www.nagyhaboru.szek-helyek.ro oldalain megjelenő tartalom (cikk, kép, videó, egyéb) a Szék-helyek portál  (továbbiakban Portál) szellemi tulajdonát képezi, vagy jogvédelem alatt áll.
A www.felsoharomszek.szek-helyek.ro és www.hirlap.szek-helyek.ro  hírei, véleményei szabadon idézhetők és felhasználhatók, az eredeti forrásra mutató hivatkozás elhelyezésével.

Bővebben szerzői jog