erdelyikonyv.eu

 

 

 

 

 

1632. november 3. ; I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem születése

1632. november 3-án született Ebesfalván I. Apafi Mihály, az Erdélyi Fejedelemség utolsó szuverén uralkodója. Apafi a történelmi emlékezetben gyengekezű, tehetségtelen fejedelemként maradt meg. Az Apafit elmarasztalók azonban nem veszik figyelembe, hogy uralkodása nem a fejedelem hibái miatt, hanem Erdély megroppanása, a változó politikai körülmények miatt nem lehetett aranykor, terveit pedig olyan erők fullasztották kudarcba, melyeket nem irányíthatott.

1938. november 2. ; Az első bécsi döntés

„A magyar törvényhozás mélységes áhítattal ad hálát az isteni Gondviselésnek, hogy az elszakított Felvidék egy része húsz évi távollét, szenvedés és az idegen uralommal szemben kifejtett hősies ellenállás után visszatér a Magyar Szent Korona testébe. A magyar haza bensőséges örömmel üdvözli és a szerető anya meleg gondoskodásával öleli keblére sokat szenvedett visszatérő véreit.”
(Részlet az 1938/XXXIV. törvénycikkből)

1938. november 2-án született meg az első bécsi döntés, melynek köszönhetően a párizsi békerendszer által megcsonkított Magyarország elkönyvelhette első revíziós sikerét.

Mikor van mindenszentek és halottak napja? Mikor van halottak napja és mindenszentek?


Ne nézzetek rám borzalommal,
ha meghalok:
az a halott a koporsóban
nem én vagyok.
Csak hamu az, elomló televény.
A láng eltűnt. A láng, - az voltam én.…


– Gárdonyi Géza: Ha meghalok

November 1. az mostani kultúrkörben egyet jelent mindenszentek napjával. Mit is jelent valóban?. A kétnapos ünnepkor milyen sorrendben jön mindenszentek és halottak napja? November 1-jén van mindenszentek, illetve mindenszentek napja, ami az üdvözült lelkek emléknapja. IV. Gergely pápa tette egyetemes ünneppé 844-ben, Magyarországon 2000-től munkaszüneti nap.

Visszakerült eredeti helyére az 1918-ban meggyilkolt Tisza István szobra

Az 1918. október 31-én meggyilkolt gróf Tisza István egykori miniszterelnökre emlékeztek hétfőn Debrecenben.

Jogos, méltányos, időszerű és igazságos, hogy ma konferenciával és szoboravatással emlékezünk Tisza Istvánra - mondta Fodor Pál, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének igazgatója a Tisza István és a Debreceni Egyetem című konferencia megnyitóján.
Örömmel nyugtázta, hogy Tisza Istvánnak "megindult a visszavétele a magyar történelmi emlékezetbe".

1918. november 1. ; A Bánáti Köztársaság kikiáltása

„Életem legboldogabb napjai azok voltak, amelyeket falvakban, parasztok közt töltöttem.”
(Bartók Béla, a Bánát egyik leghíresebb szülötte)

1918. november 1-jén kiáltotta ki Róth Ottó német származású polgári radikális politikus a független Bánáti Köztársaságot, mely utóbb mindössze 24 napig gazdagította Európa országainak a sorát. Az államocska alapítója az etnikai szempontból ugyancsak sokszínű térséget egy – svájci mintára – kantonrendszerbe szervezett köztársasággal akarta megőrizni Magyarország számára, törekvése azonban a szerbek és románok által támogatott antant-csapatok bevonulása nyomán rövid időn belül elbukott.

A reformáció emléknapja

Világszerte október 31-én ünneplik a reformáció napját, ugyanis ezen a napon függesztette ki Luther Márton a wittenbergi vártemplom ajtajára a híres „95 tételnek” nevezett dokumentumát. Luther tettét a protestáns reformáció kezdeteként tartják számon, hiszen olyan fontos témákat érint a „95 tétel” mint a bűnbánat, vagy a bűnbocsánat.

Pozsony után Eisenachnál is megvertük a németeket

Ma kissé méltatlanul kalandozásoknak nevezzük győztes csaták, hadjáratok több évtizednyi sorát, amelyet őseink Kárpát-medencei megtelepedésük után indítottak a szélrózsa szinte minden irányába. Vagy már előtte is? 881-ben egy Bécs alatt küzdő magyar sereget említenek a források. Honnan indultak és hova tértek haza? Nem tudjuk.

Attila király módfelett szerelmes természetű volt

Történetíróink nyomán a hun-magyar közös eredet tény kérdése volt a múltban. A tudomány aztán jelentősen árnyalta ezt a képet, ám tények helyett inkább csak a kérdések sorakoznak őstörténetünkkel kapcsolatban. Ezért döntöttünk úgy, hogy a krónikákhoz nyúlunk, és elmeséljük a történetet úgy, ahogy azt a magyar hagyomány megőrizte.

Egymillió “hun-magyar” harcos tört be a Kárpát-medencébe

Egymillió harcos, hat kapitány

Az arra hivatottak az Úr 373. esztendejét írták, amikor a szittyák megint annyira megsokasodtak, hogy egy részük kénytelen volt nyugat felé új hazát keresni. Ezt írja le a Képes Krónika úgy, mint a magyarok első bejövetelét Pannóniába. Egybehívták hát a népet, és maguk közül kapitányokat rendeltek: Bélát, Kevét és Kadocsát a Zemény nemzetségből, valamint Bendegúz fiait, Etelét, Budát és Kevét.

Mi az, hogy finnugor?

A témával foglalkozó szakemberek körében egyre elfogadottabb nézet, hogy az „egyszemélyes őstörténészkedésnek” leáldozott. Ma újabb eredményeket csak az érintett tudományágak – mint régészet, genetika, történettudomány és nyelvészet – közös munkája hozhat, és az is egyre inkább nyilvánvaló, hogy ezekhez az új eredményekhez a korábban egyeduralkodóként jelen lévő nyelvtudomány teheti hozzá a legkevesebbet. A különböző forrásokat jellemző problémákról Hunok, avarok, magyarok – és finnek.

Kapcsolat

Szék-helyek.ro hírportál

525400 Kézdivásárhely

42-es Udvartér 1.sz.

Telefon: 0040 742 210 505

E-mail: szekhelyek@gmail.com

Kapcsolattartó: Tóth László

Felhasználási feltételek

Szerzői jogok

  Minden, az www.nagyhaboru.szek-helyek.ro oldalain megjelenő tartalom (cikk, kép, videó, egyéb) a Szék-helyek portál  (továbbiakban Portál) szellemi tulajdonát képezi, vagy jogvédelem alatt áll.
A www.felsoharomszek.szek-helyek.ro és www.hirlap.szek-helyek.ro  hírei, véleményei szabadon idézhetők és felhasználhatók, az eredeti forrásra mutató hivatkozás elhelyezésével.

Bővebben szerzői jog