erdelyikonyv.eu

 

 

 

 

 

Volt egy kis zavar a déli harangszó körül

A magyar történelemhez kötődő, és a katolikus világban általánossá vált szokás, a déli harangszó bevezetésének évfordulója van ma. A pápa 1456. június 29-én rendelte el, hogy minden délben meg kell szólalniuk a templomok hatalmas hangszereinek, hogy a török elleni keresztény győzelemért könyörgő imára hívjanak. Kezdetben azonban nem volt kapcsolat, mert nem lehetett, a magyarok által kivívott nándorfehérvári győzelem és déli harangszó között.

 

A déli harangszó minden nap déli 12 órakor megszólaló, az Úrangyala imádságra hívó harangszó. Az egész világon elterjedt szokás a katolikus templomokban, de Magyarországon a legtöbb protestáns templomban is harangoznak délben.

A mindennapos déli harangozás szokása a XV. század közepéről ered, amikor III. Kallixtusz pápa 1456. június 29-én, Szent Péter és Pál apostolok ünnepén kiadta Cum hiis superioribus annis kezdetű imabulláját. Ebben az egész keresztény világ számára elrendelte, hogy imádkozzon a török ellen harcba szálló keresztes seregek győzelméért.

II. Hódító Mehmed török szultán ugyanis Konstantinápoly 1453-as bevétele után ismét Európa felé fordult. A török uralkodó 1456 májusában százezres haddal indult a Magyar Királyság kulcsának tartott, az ország belseje felé felvonulási útvonalat biztosító Nándorfehérvár, a mai Belgrád ellen.

A hírre a Borgia családból származó III. Callixtus pápa, aki 1455 áprilisában lett a katolikus egyház feje, keresztes hadjáratot hirdetett. Ebből ugyan nem lett semmi, de más úton gyűltek a hadak a magyar végek védelmére. Csehországból, Lengyelországból és Szerbiából érkeztek katonák Magyarországra, ahol az olasz inkvizítor és hitszónok Kapisztrán János szervezett keresztes sereget. Nándorfehérvár védelmét a törökverő hős, Hunyadi János, Magyarország főkapitánya irányította.

Volt egy kis zavar

Fontos azonban kiemelni, hogy a pápa a rendeletét három héttel a július 22-ei nándorfehérvári győzelem előtt hirdette ki, aminek híre csak további pár hét múlva érkezett meg Rómába. Tehát eredetileg nem lehetett szó a magyar diadal és a déli harangszó közötti kapcsolatról.

Azonban a keresztény győzelem híre a török felett Európa számos városába a pápai imabullával egy időben, sőt sok helyre azt megelőzve érkezett meg. Így előfordult, hogy a harangokat a győzelem hírére kongatták meg, és a déli harangszó egybeforrt a nándorfehérvári csatával.

Maga a pápa augusztus 6-án értesült a diadalról, és aznapra kihirdette az egyház új ünnepét, Jézus színeváltozását. (Az ünnep arra az újszövetségi eseményre emlékeztet, amikor a Tábor hegyén a tanítványok előtt megmutatkozott a Megváltó isteni dicsősége.) Az Európa-szerte kitörő örömmel és megkönnyebbüléssel fogadott magyar győzelmet követően a pápa bullájának is új értelmezést adott: „Minthogy Isten győzelemre segítette a keresztények fegyvereit, a déli harangszó alatt elmondott imák egyben a hálaadás imái legyenek.”

 

hirado.hu, MTI, Wikipédia

Kapcsolat

Szék-helyek.ro hírportál

525400 Kézdivásárhely

42-es Udvartér 1.sz.

Telefon: 0040 742 210 505

E-mail: szekhelyek@gmail.com

Kapcsolattartó: Tóth László

Felhasználási feltételek

Szerzői jogok

  Minden, az www.nagyhaboru.szek-helyek.ro oldalain megjelenő tartalom (cikk, kép, videó, egyéb) a Szék-helyek portál  (továbbiakban Portál) szellemi tulajdonát képezi, vagy jogvédelem alatt áll.
A www.felsoharomszek.szek-helyek.ro és www.hirlap.szek-helyek.ro  hírei, véleményei szabadon idézhetők és felhasználhatók, az eredeti forrásra mutató hivatkozás elhelyezésével.

Bővebben szerzői jog