erdelyikonyv.eu

 

 

 

 

 

1791. szeptember 21. Széchenyi István gróf születése

„Nincs nagyobb bűn, mint másokat vezetni, másoknak parancsolni, másokon uralkodni akarni – ahhoz való tulajdon és talentum nélkül.”
(gróf Széchenyi István)

1791. szeptember 21-én született gróf Széchenyi István, a reformkori politikai küzdelmek egyik vezéralakja, aki a gazdaság és a közlekedés mellett Magyarország köz- és sportéletének szervezésében is halhatatlan érdemeket szerzett. A grófot Kossuth Lajos egykoron a „legnagyobb” magyarnak” titulálta, és mindmáig így tartjuk őt számon, hisz talán nincs még egy ember, aki ekkora féltéssel viseltetett volna a nemzet iránt.

Keddi maxima, Németh László küzdelme a magyar jövőért

 

Németh László nem egyszer küszködött azzal a felismeréssel, miszerint a magyarság – mindenekelőtt vezetőinek, a „politikai osztálynak” a tétovázása és késedelmessége miatt – képtelen lesz saját sorsának befolyásolására és (hasonlóan az első világháború végén tapasztaltakhoz) jóformán minden megfontoltság és cselekvő akarat nélkül engedi át magát a végzetszerűen bekövetkező eseményeknek, amelyek számára természetesen nem lesznek kedvezőek.

A társadalom térképrajzolója (Hetvenöt éve hunyt el Móricz Zsigmond)


(Forrás: Fortepan)

Ma háromnegyed évszázada, hogy elhunyt a magyar realista próza egyik legnagyobb alakja, Móricz Zsigmond. Írói pályáját a Nyugatnál kezdte, nevét a Hét krajcár című novella tette ismertté. Gazdag életműve éleslátó emberismerete miatt vált örök érvényűvé, a társadalmi rétegek kritikus ábrázolásával alkotott maradandót.

179 éve 1838. 08. 24. hunyt el Kölcsey Ferenc költő, kritikus, politikus, akadémikus, a reformkor egyik vezéregyénisége

Élete 1790-ben született Sződemeteren (Szilágy megye). Szülei középbirtokos nemesek, anyja erdélyi. Gyermekkorában himlő szövődményeként fellépő betegségben veszítette el fél szeme világát. Tizenkét évesen árván maradt. Sokat betegeskedő, törékeny testalkatú ember volt. Házasságot nem kötött, de testvéröccse halála után annak fiát, Kölcsey Kálmánt saját gyermekeként, örököseként nevelte.

Történelemhamisítás mester fokon


Lőcsei-ház egykor

A történelmi Magyarországtól a trianoni döntés alapján az megkaparintott területeken a történelemre is ráteszik a kezüket az utód államok, átírják és magukévá nyilvánítják. Így lett Erdélyben Hunyadi Jánosból Iancu de Hunedoara, Dózsa Györgyből Gheorghe Doja, Mátyás királyból román származású. A szlovákok szerint az ezeréves Magyarország csupán mese, és egy királyunk sem volt magyar? Hogy a népvándorlás valójában „csavargók fosztogatása” volt, és a teljes magyar kultúrát a szlávoknak, németeknek, olaszoknak és legújabban a zsidóknak köszönhetjük? Hogy a szlovákok 8000 éve lakják a Felvidéket, és olyan kiváló embereket adtak Magyarországnak, mint Liszt Ferenc és Kossuth Lajos?
Legutóbb a korkep.sk számol be, hogy miként lehet ellopni Szlovákiában legrégebbi magyar épület történetét.

A székely zászló alakulása az utóbbi négy évszázadban


Fotó: Csinta Samu

Szekeres Attila István nemcsak újságíróként, de heraldikusként is ismert a nagyközönség előtt, ugyanis a háromszéki települések címereinek 90 százalékát ő készítette, és rendszeresen tart előadásokat címer és zászlótudományi témakörben, doktori disszertációját Kovászna megye címerkincseiről írta. Az Erdélyi Címer és Zászlótudományi Egyesület elnökeként, Kovászna Megye Tanácsa és a Hunineu Alapítvány támogatásával vett részt augusztus 7–11-e között a Londonban tartott 27. Zászlótudományi Világkongresszuson, ahol nagy sikerrel mutatta be a székely zászló négy évszázados történetét.

Az előadás magyar változata

Romániában számos belpolitikai botrány adódott abból, hogy az utóbbi tizenhárom évben kitűzték a székely zászlót Székelyföldön, Erdélyben. Románia és Magyarország közötti diplomáciai szóváltás is keletkezett abból, hogy Magyarországon is kitűzték a székely zászlót, sőt 2016-ban abból adódott diplomáciai botrány, hogy az USA bukaresti nagykövete székely zászlóval jelent meg egy fényképen.

Czakó Gábor: Nyelvédesanyánk

A gyökrend
Nyelvünk logikájának alapja maga a gyökrend. Ez azt jelenti, hogy amíg eszénél van, addig szilárd. Ha megzavarodik, azaz elveszti józan eszét, a gyökrenddel való eleven kapcsolatát, akkor bomlani kezd. Nem véletlen, hogy ellenségei ezen a ponton támadják: sulykolják belé, hogy neked nincs is eszed.

Kapcsolat

Szék-helyek.ro hírportál

525400 Kézdivásárhely

42-es Udvartér 1.sz.

Telefon: 0040 742 210 505

E-mail: szekhelyek@gmail.com

Kapcsolattartó: Tóth László

Felhasználási feltételek

Szerzői jogok

  Minden, az www.nagyhaboru.szek-helyek.ro oldalain megjelenő tartalom (cikk, kép, videó, egyéb) a Szék-helyek portál  (továbbiakban Portál) szellemi tulajdonát képezi, vagy jogvédelem alatt áll.
A www.felsoharomszek.szek-helyek.ro és www.hirlap.szek-helyek.ro  hírei, véleményei szabadon idézhetők és felhasználhatók, az eredeti forrásra mutató hivatkozás elhelyezésével.

Bővebben szerzői jog