erdelyikonyv.eu

 

 

 

 

 

Művészek az autonómiáról

Az önrendelkezés eszméjét népszerűsítik 

Székelyföld autonómiájának napján, vasárnap nyílt meg az Alkalmazott autonómia címet viselő, elektronikus küldeményművészeti tárlat a sepsiszentgyörgyi Míves Házban. A nagy érdeklődésnek örvendő rendezvény szervezője az Etna Alapítvány és Sántha Imre ref. lelkipásztor, kurátora dr. Ütő Gusztáv képzőművész, egyetemi tanár, méltatója pedig Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész volt.


A jelenlévőket házigazdaként köszöntő Ütő Gusztáv a közelmúlt idevágó eseményeit felidézve elmondta, hogy a székelyek nagy menetelésének előestéjén, vagyis 2013. október 26-án megnyitott Autonómia anatómiája című képzőművészeti tárlat azóta bejárta a Kárpát-medencét. Ennek sikerén felbuzdulva, mintegy folytatásként hirdették meg 2016-ban az Alkalmazott autonómia címet viselő kiállítást, mely kettős célt követ: megszólítani mindazon képzőművészeket, akik magukévá teszik az önrendelkezés gondolatát, illetve a székely szívekben fellobbant autonómia-láng táplálása.

„Meggyőződésünk, hogy az elnyomó hatalommal függőségi viszonyban lévő és megfelelési kényszerből alkotó művésztársaink – legyen az festő, szobrász, grafikus, fényképész, tárgyalkotó, természetművész vagy cselekményművész – irányított entitásokként hiteltelenné válnak. A társadalmat és a nemzeti közösséget megvezetve, külső parancsnak engedelmeskedve ártó erőket szórnak, terjesztenek, és megfertőzik ezáltal a családot, a tágabb értelemben vett közösséget és végső soron a nemzetet” – áll a részvételre buzdító felhívásukban. Ez öt ország 26 alkotóját késztette cselekvésre, akik 60 munkát küldtek be. Ezek közül válogatták ki a vasárnap közszemlére helyezett 51-et.

A másodikként felszólaló Sánta Imre lelkipásztor társszervezőként fogalmazta meg újra, és ezúttal a nagy nyilvánosság előtt azt a szándékká kristályosodott, és végül a rendezvény megvalósításához vezető alapgondolatot, mely szerint a művészet nem oldhatja ugyan meg a gazdasági és társadalompolitikai kérdéseket, viszont hathatósan hozzájárulhat az autonómia eszméjének a népszerűsítéséhez, és a változtatáshoz szükséges öntudat megizmosodásához.

Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész szerint a három évvel ezelőtt Autonómia anatómiája most pedig Alkalmazott autonómia címmel megvalósított tárlatok provokatív jellegűek, ugyanis művészeti program gerincévé avatnak egy társadalmi–politikai fogalmat. Ezzel viszont a szervezők és résztvevők akarva-akaratlanul egy olyan politikai propagandaszerepet is felvállaltak, amely térségünkben korábban éppen a hosszan tartó szocreál-balos művészeti múlt miatt nem volt túlságosan népszerű sem a közönség, sem a művészek körében. A most megnyílt tárlat már a címével azt sugallja, hogyha művészeink tudják, hogy mit gondolnak az autonómiáról, akkor ne kérdésfeltevéseikkel, értelmezési kísérletekben közelítsenek hozzá, hanem sajátos autonómia-felfogásukat az önmaguk, szűkebb és tágabb közösségük szellemi-társadalmi terében, azaz a gyakorlatban alkalmazzák.

Bedő Zoltán

 

Székely Hírmondó

Kapcsolat

Szék-helyek.ro hírportál

525400 Kézdivásárhely

42-es Udvartér 1.sz.

Telefon: 0040 742 210 505

E-mail: szekhelyek@gmail.com

Kapcsolattartó: Tóth László

Felhasználási feltételek

Szerzői jogok

  Minden, az www.nagyhaboru.szek-helyek.ro oldalain megjelenő tartalom (cikk, kép, videó, egyéb) a Szék-helyek portál  (továbbiakban Portál) szellemi tulajdonát képezi, vagy jogvédelem alatt áll.
A www.felsoharomszek.szek-helyek.ro és www.hirlap.szek-helyek.ro  hírei, véleményei szabadon idézhetők és felhasználhatók, az eredeti forrásra mutató hivatkozás elhelyezésével.

Bővebben szerzői jog