erdelyikonyv.eu

 

 

 

 

 

Harcolni kell! Hármas könyvbemutató

A nemrég felavatott uzoni Erdélyi Lajos Könyvtárban megszervezett első író –olvasó találkozó meghívottja Czegő Zoltán költő, szépíró, újságíró volt, akinek ez alkalomból a Katonabogár című regénye, Hetvenhét válogatott versét tartalmazó könyve, valamint Tyúkisten gyermekei címet viselő novellás és elbeszéléskötete került bemutatásra. A szerzővel e cikk írója beszélgetett.


A nagyközséghez szoros szálakkal kötődő alkotó életútjának főbb mozzanatait, Ballai Tímea könyvtáros idézte fel, majd Ráduly István polgármester köszöntötte meleg szavakkal a vendégeket és egybegyűlteket.
Az est folyamán Czegőtől megtudhattuk, hogy családja többször is lakhelyváltoztatásra kényszerült, így a Kis - Küküllő menti Bordost és Uzont egyaránt szülőföldjének tekintheti és tekinti is. Tollat pedig a világhoz és annak történéseihez való kritikai viszonyulás, a szebbre, jobbra serkentés, valamint az igazság kimondásának belső kényszere adott a kezébe. Eddig számtalan újságcikke, valamint 26 vers és prózakötete látott nyomdafestéket, Erdélyben, illetve Magyarországon.
A Katonabogár című regényében a székelység Trianon utáni megsemmisítésére irányuló szándék, bestiális megnyilvánulási módozatainak a bemutatására törekedett, egy falu békebeli történetének a megírásával. És mindezt nem a meddő siránkozás, hanem az emlékállítás, példafelmutatás és megoldáskeresés szándékával tette. A beszélgetés alatt azt sem rejtette véka alá, hogy a székely falvak helyzetét továbbra is súlyosnak tartja, mert a megélhetési gondok okozta elvándorlás miatt lassan kiürülnek. Ezt pedig szerinte nem lehet tétlenül szemlélni, hanem harcolni kell ellene, mindenkinek a maga eszközével. Éppen ezért, ki nem állhatja a politikamentes irodalmat. Még akkor sem, ha egyesek azt hirdetik, hogy az íróember ne avatkozzon a politikába, hiszen ez is az életünk része, sőt a határon túl rekedt magyarság, így a székelység esetében hatványozottan az.
Amint a beszélgetés során kiderült, a Hetvenhét címet viselő kötet az 1966 – 2015 közötti időszak terméséből fűz fel egy képzeletbeli verskoszorúra 77 súlyos gyöngyszemet. Éppen annyit, mindahány esztendőt a költő akkorra maga mögött hagyott.
A továbbiakban szintén bemutatásra került novellás és elbeszélés kötetéről a szerző ugyanakkor elmondta, hogy életének különböző időszakaiban írt és más - más korban játszódó történeteket tartalmaz, melyek jórészt már valamelyik folyóiratban, vagy napilapban megjelentek.
Ha egy nemzet, vagy nemzetrész, lemond a saját jövőjéről, ha rálegyint a saját sorsára, akkor véglegesen elveszett. Éppen ezért az alkotóknak és köztük a tollforgatóknak óriási felelőssége van a szemléletformálásban. A bajokat ugyanis fel kell, tárni és rá kell mutatni azok gyökerére, azonban nem szabad lesulykoló végkövetkeztetést levonni, vagy sugallni. Bizakodásra és cselekvésre kell serkenteni az embereket. Fenn kell tartani bennük a reményt, hiszen ez ad erőt a megmaradáshoz szükséges munkához és továbblépéshez – fogalmazta meg zárszóként költői, írói és politikusi hitvallását Czegő Zoltán.

Bedő Zoltán

 

Székely Hírmondó

Kapcsolat

Szék-helyek.ro hírportál

525400 Kézdivásárhely

42-es Udvartér 1.sz.

Telefon: 0040 742 210 505

E-mail: szekhelyek@gmail.com

Kapcsolattartó: Tóth László

Felhasználási feltételek

Szerzői jogok

  Minden, az www.nagyhaboru.szek-helyek.ro oldalain megjelenő tartalom (cikk, kép, videó, egyéb) a Szék-helyek portál  (továbbiakban Portál) szellemi tulajdonát képezi, vagy jogvédelem alatt áll.
A www.felsoharomszek.szek-helyek.ro és www.hirlap.szek-helyek.ro  hírei, véleményei szabadon idézhetők és felhasználhatók, az eredeti forrásra mutató hivatkozás elhelyezésével.

Bővebben szerzői jog