erdelyikonyv.eu

 

 

 

 

 

A nemesség kötelez

A Tusnádfürdőn lezajlott Bálványosi Nyári Egyetem és Diáktáborban Oláh-Gál Elvira az erdélyi magyar történelmi családok néhány tagjával beszélgetett a Nobile Officium – Az erdélyi magyar történelmi családok XX. századi sorsa című interjúkönyvének bemutatója alkalmából.


A szerző bevezetőjéből megtudhattuk, hogy az erdélyi nemesi családok kálváriája már közvetlenül az impériumváltás, vagyis a trianoni békediktátum életbe lépése után megkezdődött. A román állam ugyanis már az 1921-ben végrehajtott földreformjával kisajátította szántóföldjeik, legelőik és erdőik nagy részét, majd a második világháború után hatalomra kerülő kommunisták a maradékból is kifosztották őket. Sajnos, azonban még ez sem volt elég, hiszen korra és nemre való tekintet nélkül később kényszermunkára hurcolták, vagy kényszerlakhelyre toloncolták a tagjaikat. Az ott rájuk váró embertelen körülmények és kemény fizikai munka következtében sokan vesztették életüket. Azokat pedig, akik mégis átvészelték a megpróbáltatásokat, az ország elhagyására kényszerítették, a hatalom ugyanis minél előbb szabadulni akart a nemzet gerincét képező, s így annak tartását biztosító erdélyi magyar nemességtől.

Oláh-Gál Elvira e történelmi családoknak a világ különböző pontjaira ily módon elszármazott, de a kommunizmus bukása után egy titokzatos vonzóerő hatására hazatért, és nyilatkozni kívánó tagjaival beszélgetett megmaradásról, helytállásról és terveikről. Ők azok ugyanis, akik a könyv előszavát író Molnár Vilmos szerint próbálják összeragasztani a múltat a jövővel ott, ahol a történelem elszakította. És közülük kerültek ki azok is, akik Tusnádfürdőn a nyilvánosság elé léptek. Hol szakadt el a múlt, és ki, hol kezdte újra? – ezekre kereste a válaszokat a beszélgetés során Oláh-Gál Elvira.

 

A Mikes grófok Nagyváradon született, Németországba emigrált, és onnan Uzonba hazatelepedett tagja, Zsigmond azt hangsúlyozta, hogy számára a történelem sohasem szakadt meg, hiszen a nagyszülei és szülei elbeszélései alapján a múlt folyamatosan jelen volt a tudatában. A 2005-ben megvalósult hazatelepedésének gondolata 1991-ben egy, a család több tagjával együtt tett erdélyi kiránduláson fogalmazódott meg benne, miután végiglátogatták az ősi kastélyokat, és az idősebbek felelevenítették a hozzájuk fűződő emlékeiket. Elhatározásához hangsúlyosan hozzájárult a velük tartó nagymamája felszólítása, hogy mindent, amit Erdélyben látott, tekintsen a magáénak. És ezt szeretné ő is továbbadni minden érintettnek, hiszen az épen megmaradt, vagy düledező falú épületek a múltjuk részét képezik, ezért sajátjuknak kell azokat tekinteni, mert „csak erre a tudatra támaszkodva lehet az egyéni és közösségi jövőt itt megalapozni”.

Ezzel a véleménnyel a beszélgetés többi résztvevője, így a Bánffy bárók fugadi birtokán tevékenykedő leszármazottja, Bánffy Farkas, valamint a Gernyeszegre visszatért gróf Teleki Kálmán, a Marosvásárhelyen letelepedett gróf Haller Béla és a marosvécsi kastélyt Kemény János báró unokájaként testvérével együtt visszaszerző, Vécsi Nagy Zoltán is egyetértett.

Bedő Zoltán

 

Székely Hírmondó

Kapcsolat

Szék-helyek.ro hírportál

525400 Kézdivásárhely

42-es Udvartér 1.sz.

Telefon: 0040 742 210 505

E-mail: szekhelyek@gmail.com

Kapcsolattartó: Tóth László

Felhasználási feltételek

Szerzői jogok

  Minden, az www.nagyhaboru.szek-helyek.ro oldalain megjelenő tartalom (cikk, kép, videó, egyéb) a Szék-helyek portál  (továbbiakban Portál) szellemi tulajdonát képezi, vagy jogvédelem alatt áll.
A www.felsoharomszek.szek-helyek.ro és www.hirlap.szek-helyek.ro  hírei, véleményei szabadon idézhetők és felhasználhatók, az eredeti forrásra mutató hivatkozás elhelyezésével.

Bővebben szerzői jog