Az első gőzmozdony érkezése Brassóba

Kategória: Örökségünk


A brassói vasútállomásra 1873. márcz. 30-án délután 3 órakor érkezett meg az első gőzmozdony egy kavicsvonattal Homorodról. A „Himberg“ nevű mozdony a kavicsolásnak eszközlésére a Brassó Ágostonfalvi vonalra van rendelve.

A Brassó segesvári vonal júniusig valószínűleg elkészül, s ez által ismét egy hatalmas lépéssel közeledtünk nyűgöt felé. Nekünk, kik minden tekintetben oriens (kelet) és occidens(nyugat) közvetítői vagyunk, most inkább mint valaha kell törekednünk a kornak megfelelni, kivált iparban és kereskedésben a civilisatio jelképével, a gőzzel lépést tartani, mert különben az előrehaladott nyűgöt rajtunk át fogja a megnyílt keletet elfoglalni és kincseit a mi rovásunkra kizsákmányolni. Ha nem vagyunk képesek amazzal versenyezni, csak hátrányait fogjuk érezni a mellettünk elvonuló vaspályának. Lesz alkalmunk e tárgyra visszatérni. 

Az első gőzmozdonynak a brassói vasútállomásom megérkezése alkalmával a zászlósin kérdése néhány jellemző esetre adott alkalmat. Így hallomásunk szerint az idegen mérnökök mindenképpen nemzetközi színű lobogót akartak az állomás főépületére tűzni, s csak a helyi állami főmérnök erélyes felszólalásának sikerült a magyar nemzeti zászlót érvényre juttatni. A vonat megérkezése után pedig egy szász szomszéd tisztességesen berúgván, kezdte nemzeti lobogóinkat fitymálni, mondván: Mit keres itt a székely zászló! Erre egy román atyafi méltó haraggal rákiáltott: Az ebadtát! azt gondoljátok, hogy ez is (a vasút) a tiétek lesz, mint minden egyéb! A szóváltásból majdnem verekedés fejlődött, ha mérnökök nem jönnek közbe.