Umberto Eco keményen támadja a közösségi hálózatokat: „Ez az ostobák inváziója. A tévé a falu hülyéjét tolta előtérbe, akivel szemben a néző magasabb rendűnek képzelte magát. Az internetben az a drámai, hogy az igazság birtokosaként tolta előtérbe a falu hülyéjét” 


Kis Szent Terez és Szent Rita Vetró András alkotásai Boldog Özséb templomban

Szombat délelőtt tartották a zsúfolásig telt kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébániatemplomban Esztergomi Boldog Özséb ünnepét, az egyházközség jubileumi búcsúnapját. Az ünnepi szentmisét a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség főpásztora, Jakubinyi György érsek mutatta be.

 

A templom búcsúnapján ünnepelték meg a Boldog Özséb-templom felszentelésének harmincadik, illetve a plébánia fennállásának huszadik évfordulóját. Az ünnepi búcsús szentmisén a nagyszámú hívő és világi méltóság mellett Kézdi-Orbaiszék római katolikus papjai és e templomban az évek során szentmiseáldozatot bemutató plébánosok, illetve segédlelkészek is részt vettek. Úgyszintén jelen voltak ministránsok és cserkészek, valamint a Szeretet Misszionáriusai, Teréz anya nővérei is. A magyarországi pálos rend képviselői egy Boldog Özséb-szobrot adományoztak a templomnak, Balázs Terézia pedig Vetró András Szent Ritát és Kis Szent Terézt ábrázoló domborművét ajándékozta a jubiláló egyházközségnek, melynek történetét Kerekes László plébános ismertette, aki köszönetet mondott Erdély érsekének, hogy eljött Kézdivásárhelyre velük együtt ünnepelni. A főpásztort, Jakubinyi György érseket a hívek és az egyháztanács nevében Rancz László gondnok köszöntötte. Gérecz Attila Boldog Özséb himnusz című versét Kicsi Kincső Kriszta, a Bod Péter Tanítóképző tanulója szavalta el.
„Ez a templom és egyházköz­ség Boldog Özséb oltalma alatt áll, és ma van a liturgikus emléknapja, halálának évfordulója. Ezt a szentmisét az egyházközség megújulásáért és azért ajánljuk fel, hogy a harminc és húsz év alatti jó kezdetek a jövőben is virágba boruljanak” – mondotta Jakubinyi György érsek szentbeszédében. A búcsús szentmisén fellépett a Gergely Gábor kántor által vezényelt egyházi kórus. A szentmise a pápai himnusz és nemzeti imánk eléneklésével ért véget.

Iochom István

 

Háromszék