Umberto Eco keményen támadja a közösségi hálózatokat: „Ez az ostobák inváziója. A tévé a falu hülyéjét tolta előtérbe, akivel szemben a néző magasabb rendűnek képzelte magát. Az internetben az a drámai, hogy az igazság birtokosaként tolta előtérbe a falu hülyéjét” Mátyás: az akarat, a rendkívüli lelkierő, a kreatív és óvatos ügyesség, az államot naggyá tevő vezető példája. Portré nagy királyunkról.

Mályusz Elemér szerint ha Machiavelli ismerte volna Hunyadi Mátyást, akkor valószínűleg róla mintázza a Fejedelmet. Az akarat, a rendkívüli lelkierő, a kreatív és óvatos ügyesség, az államot naggyá tevő vezető portréját. A minősítés elismerő, noha kissé félrevezető,

Bővebben: Mátyás, a pragmatikus„Merem mondani, hogy a magyar dolgok kezdetétől fogva királyválasztás annyi örömmel és annyi dicsőséggel még nem ünnepeltetett.”
(Thuróczy János)

1458. január 24-én választották meg Magyarország királyának a 15 – más számítások szerint 17 – esztendős Hunyadi Mátyást (ur. 1458-1490), a törökverő hadvezér, Hunyadi János fiát. A legenda szerint Mátyást a Duna jegén türelmetlenül várakozó budai és pesti polgárok kiáltották ki uralkodónak, a valóságban azonban a Magyarországot irányító főúri ligák juttatták trónra azt a fiatalembert, akinek 32 évig tartó országlása hazánk utolsó fénykorának bizonyult.

Bővebben: 1458. január 24. Királyválasztás a Duna jegén„Béke veled, Krisztus választottja, megparancsolom, hogy szűnjenek meg gondjaid. Nem néked adatott meg véghezvinni, amit eszedben forgatsz, mert kezedet emberi vér szennyezi be. Tőled származik a születendő fiú, kire az Úr mindezek elrendezését az isteni gondviselés terveinek megfelelően rábízza.”
(Részlet Szent István király Nagy legendájából)

Bővebben: 997. február 1. Géza nagyfejedelem halála
Színezett kőnyomat a nagyszebeni ütközetről (Eduard Scheifele rajza nyomán, 1852)

„Megérte ezt az évet is,
Megérte a magyar haza:
A vészes égen elborult,
De nem esett le csillaga.”
(Petőfi Sándor: Újév napján)

1849. január 21-én kísérelte meg Bem József honvédtábornok az erdélyi császári főparancsnok, Puchner Antal főhadiszállásul szolgáló Nagyszeben elfoglalását. Bem támadása a védők kitartó ellenállása és a honvédsereg jobbszárnyának késlekedése miatt végül eredménytelenül zárult, a szebeni magyar kudarc után pedig a lengyel tábornok addigi eredményei is komoly veszélybe kerültek.

Bővebben: 1849. január 21. Bem vereséget szenved Nagyszebennél