Umberto Eco keményen támadja a közösségi hálózatokat: „Ez az ostobák inváziója. A tévé a falu hülyéjét tolta előtérbe, akivel szemben a néző magasabb rendűnek képzelte magát. Az internetben az a drámai, hogy az igazság birtokosaként tolta előtérbe a falu hülyéjét” Ötven évvel ezelőtt, február 14-én szavazta meg a Román Kommunista Párt plenáris ülése a Kovászna megye megalakulásáról szóló határozatot. A döntést számos vita, hosszas forrongás előzte meg, ugyanis a kezdeti tervek szerint Háromszéket egészében vagy szétdarabolva Brassóhoz akarták csatolni. Egy másik terv szerint Kézdiszéket Hargitához csatolták volna, hogy létrejöjjön a „nagy székely megye”, Sepsiszentgyörgy és környéke Brassóhoz került volna. Másfél hónapig rajzolgatták a térképeket, gyűléseket tartottak, hogy kitapogassák a közhangulatot, volt kisebb szervezkedés, sőt lázongás is, míg végül a központi pártvezetés, hogy csillapítsa az indulatokat, jobbnak látta egy harmadik változat megvalósítását, és beleegyezett, hogy önálló megye legyen a régió, igaz, a Háromszék nevet nem kaphatta vissza, de Ceauşescu elfogadta a Kovászna elnevezést.

Bővebben: Kovászna megye születéseMátyás: az akarat, a rendkívüli lelkierő, a kreatív és óvatos ügyesség, az államot naggyá tevő vezető példája. Portré nagy királyunkról.

Mályusz Elemér szerint ha Machiavelli ismerte volna Hunyadi Mátyást, akkor valószínűleg róla mintázza a Fejedelmet. Az akarat, a rendkívüli lelkierő, a kreatív és óvatos ügyesség, az államot naggyá tevő vezető portréját. A minősítés elismerő, noha kissé félrevezető,

Bővebben: Mátyás, a pragmatikus„Ha elvész a híd, elvész Erdély!”
(Bem József)

1849. február 9-én vívták Bem József honvéd tábornok és Puchner Antal erdélyi császári főparancsnok seregei a sorsdöntő piski csatát, ahol véres küzdelem árán a lengyel származású hadvezér csapatai győzedelmeskedtek.

Bővebben: 1849. február 9. Bem József győzelmet arat Piskinél„Béke veled, Krisztus választottja, megparancsolom, hogy szűnjenek meg gondjaid. Nem néked adatott meg véghezvinni, amit eszedben forgatsz, mert kezedet emberi vér szennyezi be. Tőled származik a születendő fiú, kire az Úr mindezek elrendezését az isteni gondviselés terveinek megfelelően rábízza.”
(Részlet Szent István király Nagy legendájából)

Bővebben: 997. február 1. Géza nagyfejedelem halála