Umberto Eco keményen támadja a közösségi hálózatokat: „Ez az ostobák inváziója. A tévé a falu hülyéjét tolta előtérbe, akivel szemben a néző magasabb rendűnek képzelte magát. Az internetben az a drámai, hogy az igazság birtokosaként tolta előtérbe a falu hülyéjét” 
Bárdi Nándor történész az erdélyi magyarság sorsának a két világháború közötti alakulásáról tartott előadást

Románia megkaparintásának első pillanatától gyarmatként kezelte Erdélyt, és minden rendelkezésére álló eszközzel az ott élő magyar nemzeti közösség ellehetetlenítésén munkálkodott – derült ki Bárdi Nándor történésznek a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban elhangzott, adatokkal sűrűn tűzdelt, vetített képes előadásán.

Bővebben: Küzdelem a megmaradásért„A kép, melyet itt adunk, 18-19 év előtt a legnépszerűbb volt a hazában. A palotától a kunyhóig, a díszteremtől a falusi csapszékig, ivóházig, mindenütt ott függött; mindenütt szerették s tisztelték. Azután keményen ítélték meg, letépték, a lomtárba került, elfelejtették. Most, a koporsó mindent kibékítő tekintete előtt háttérbe vonulnak a keményebb indulatok…”
(Részlet a Vasárnapi Újság nekrológjából)

1867. február 19-én hunyt el Habsburg István főherceg, Magyarország utolsó nádora, aki 1847–48 között töltötte be a királyhelyettesi tisztséget

Bővebben: 1867. február 19. Habsburg István nádor halálaBem arról értesülve, hogy Karl Urban ezredes csapatai betörtek Észak-Erdélybe, s február 18-án Királynémetinél legyőzték Riczkó Ignác ezredes csapatait, a medgyesi főhadiszállásról 1849. február 22-én felhívással fordult a székelyekhez. Arra hivatkozva, hogy "az oláh egy hűségtelen nép", s a február 5-i marosborgói vereség is a románok árulásának következménye

Bővebben: 1849. február 22. | Bem felhívása a székelyekhez
1968 januárjának első felében a Brassó tartományi hivatalos álláspont szerint tehát Sepsiszentgyörgy rajon hovatartozását illetően az a vélekedés látszott diadalmaskodni, miszerint a város és közvetlen környéke „a számára előnyösebb gazdasági feltételeket biztosító lehetőséget, a Brassó megyéhez való tartozást” választja. (...)

Bővebben: Kovászna megye születése 2.