Umberto Eco keményen támadja a közösségi hálózatokat: „Ez az ostobák inváziója. A tévé a falu hülyéjét tolta előtérbe, akivel szemben a néző magasabb rendűnek képzelte magát. Az internetben az a drámai, hogy az igazság birtokosaként tolta előtérbe a falu hülyéjét” 


Foto: Kocsis B. János

Kovászna Megye Tanácsa  a Rétyi Nyír és az uzoni-szentivánlaborfalvi tavak természetvédelmi terület megőrzéséről szóló pályázat előkészítéséről döntött.

 

Ahogyan már tudtul adtuk az előző uniós költségvetési ciklusban pályázati forrásból elkészült a Bodok-Barót hegység, a Csókás-Veczer, a Veresvíz Tőzegláp és a Rétyi Nyír Natura 2000 természetvédelmi területek kezelési tervei, de akkor a Rétyi Nyírbe tervezett látogatóközpont felépítése elmaradt, ugyanis a közbeszerzést megnyerő tervezőcég nem teljesítette a vállalt feladatot. „Most ismét lehetőség van arra, hogy uniós pályázatot adjunk le a már jóváhagyott kezelési tervek gyakorlatba ültetésének finanszírozására, ez tartalmazza a Rétyi Nyírbe tervezett látogatóközpont felépítését, de a természetvédelmi terület vizes élőhelyeinek helyreállítását is” – ismertette Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke. A szakemberek által összeállított indoklás rámutat, a Feketeügy korábbi rendezése miatt egyre inkább kiszárad a Rétyi Nyír, ezért fontos a természetvédelmi terület vizes élőhelyeinek helyreállítása: az elképzelés szerint a Béldi-patakon gátakat alakítanának ki, így, a patak hozamát figyelembe véve, időközönként vizet tudnának vezetni a nyírbe, hogy a talajvíz szintjét megemeljék s ezáltal megőrizzék a vizes helyek ritka ökoszisztémáját. A modern látogatóközpont a megyei önkormányzat által még 2008-ban megvásárolt kéthektáros területen épül majd fel.

A Rétyi Nyír  (fotó) Kovászna megye legnagyobb természetvédelmi területe. A természetvédelmi terület (2020 hektár) és a Natura 2000-es terület (2112,6 hektár) majdnem teljesen fedi egymást. A Felső-Háromszéki-medencét az Alsó-Háromszéki Szépmezőtől elválasztó szűkületben, Réty község mellett, a Feketeügy bal partján jellegzetes, homokhátakkal borított felszín alakult ki valószínűleg a holocén első harmadában. A szélbarázdákban tavak képződtek vízi és tóparti növényzettel, míg a homokterület többi részét birtokba vette a száraz sztyeppei növényzet, melyet erdős foltok tarkítottak. Ebben a tengerszint fölötti magasságban Európában nem találtak példát hasonló homokos területre. Növénytani értékei közül megemlíthető a tőzegláp, a homokos sztyeppe növényzet, az égerfás, az Aldrovanda, a tündérrózsa, a kökörcsinfélék, a kockás kotuliliom, a tőzegrozmaring, de kiemelkedő az állatvilága is, otthonra lelt a területen a hód, a lecsapolások előtt itt volt Erdély legnagyobb mocsári béka populációja, de több ritka és védett lepkefajnak is menedéke.

Megye Tanács közleménye nyomán