Online-ra nyílik a kocsmaajtó

 

Ezúttal online folytatódik a Hagyományok Háza Folk-kocsmakvíz játékos vetélkedője. A regisztrált csapatok január 21-én mérhetik össze tudásukat. Az előzményeket és a tudnivalókat Németh Nóra néprajzkutató, közművelődési szakember foglalja össze.

Megélt vallásosság népünk életében


A bejárattal szembeni egyik sarok a szentsarok volt, a lakás leginkább tiszteletben tartott része
Fotó: Baranczó Benedek

Szerző: Bényei Adrienn

"Népi vallásosság címmel nyílt kiállítás a miskolci Herman Ottó Múzeumban. A kiállítást hosszabb időre és folyamatosan megújuló formában tervezik, így megtekinthető lesz akkor is, amikor újranyitnak a múzeumok. A népi vallásosság a tételes vallásoknak a népéletben való megnyilatkozását jelenti. Nincs az életnek olyan szegmense, ahol ne találkoznánk vele, legyen az ünnep vagy a hétköznapok mindennapi gyakorlata. Mindnyájunk emlékeiben él egy-egy mozdulat, ahogy szüleink, nagyszüleink keresztet rajzolnak a kenyérre, mielőtt megszegnék; vagy ahogy fohászt mormolnak egy fontos esemény előtt. Mindez tárgyakon is megjelenik, a múzeum ezt mutatja meg nekünk a kiállításon.

1620. január 8. ; Bethlen Gábort Magyarország fejedelmévé választják


Bethlen Gábor marosvásárhelyi szobra

Szerző: Tarján M. Tamás

„Nem jó nekem hatalmas császár ellen oly fejedelemséget felvennem, mely ő hatalmasságának ellene legyen, és abból országostól veszedelmünk következzék: Jobb nekem az én kevesemmel megelégednem, hogy sem mint, az sokért az keveset is épen elveszessem […] Ha én magamat megkoronáztattam volna, soha én nálamnál bolondabb, de nyomorúltabb fejedelem nem lött volna, mert [a Porta] mindjárt az országnak végházait én tőlem megadni kévánta volna, melyet ha nem cselekedném, azontúl avval fenyegetne, hogy ellenem támad az német mellé.
(Részlet Bethlen Gábor 1620. március 23-án írt leveléből)

Az erdélyi szászok

Egy olyan népcsoport, mely kis létszáma ellenére is az erdélyi magyarság életében rendkívül jelentős szerepet játszott, máig ható érvénnyel rányomta a bélyegét, ugyanakkor eltűnésükkel érzékelhető a tátongó hasadék, amely igazolja jelentős mivoltukat. 

1764. január 7. ; A madéfalvi veszedelem

Szerző: Tarján M. Tamás

„A királyi parancsra a bűnvizsgáló bizottság mindent elkövetett, hogy a lázadás főbűnöseit kiderítse. A foglyok nyomorgatása elérte a tetőpontját, de a kínzások hiába voltak. A foglyoknak már alig volt emberi formájuk, de semmi főben járó bűnt nem lehetett kihúzni belőlük. A vizsgáló biztosok úgyszólván a székekhez nőttek az éjjel-nappal tartó kihallgatások, tanácskozások alatt. Roth tábornok különösen az urakat, nemeseket igyekezett bajba rántani, főképpen Bornemisza főkirálybírót és a szépvizi tiltakozó szék-gyűlés résztvevőit, s mikor látták, hogy semmi törvénytelenséget nem sikerült rájuk bizonyítani, azon igyekeztek, különösen a katonák, hogy legalább a vizsgálatra fordított költségeket megvegyék rajtuk.”
(Részlet Nyírő József: Madéfalvi veszedelem című regényéből)

A honfoglalók genetikai vonala Belső-Ázsiába vezet – Neparáczki Endre a Mandinernek


Írta: Kovács Gergő

Azok lehetnek szkeptikusak a genetikai rokonság bizonyításával kapcsolatban, akik nem ismerik vagy nem akarják érteni a genetika törvényszerűségeit. Három különböző öröklésmenetet figyelhetünk meg az emberekben: a generációról generációra keveredő autoszomálist, az apáról fiúra szinte változatlanul átadódó Y-kromoszomálist, és az anyai öröklődésmenetet mutató mitokondriálist. Amikor meghatározzuk egy egyén örökítőanyagát, akkor mindhárom DNS-típusból nagy valószínűséggel meg tudjuk mondani, hogy az illető felmenői mely földrajzi régióból származtak.

Őrködő kézműves angyalok

A Hagyományok Háza adventi jótékonysági akciója

 Harmadszor rendezi meg „Légy te is őrangyal!” címmel jótékonysági kézműves foglalkozását a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum Nyitott Műhelye. Ezúttal hátizsákok készülnek online irányítással, a kezdeményezésről Farkas Réka kulturális menedzser, programszervező számol be.

Alkategóriák

Alkategóriák

Kapcsolat

Szék-helyek.ro 

525400 Kézdivásárhely

42-es Udvartér 1.sz.

Telefon: 0040 742 210 505

E-mail: szekhelyek@gmail.com

Kapcsolattartó: Tóth László


Adatkezelési tájékoztató 

Felhasználási feltételek

Szerzői jogok

  Minden, a Nagy haború  oldalain megjelenő tartalom (cikk, kép, videó, egyéb) a Szék-helyek portál  (továbbiakban Portál)  jogvédelem alatt áll. A szerző engedélyével másolható vagy sokszorosítható.
A www.felsoharomszek.szek-helyek.ro és www.szekhelyek.szek-helyek.ro  hírei, véleményei szabadon idézhetők és felhasználhatók, az eredeti forrásra mutató hivatkozás elhelyezésével.

Bővebben szerzői jog