Csütörtökig elérhető az 1919 című kisfilm

 

Szerző: Pataki Tamás

 

Trianon századik évfordulóján, június 4-én 16 órakor debütált az M5-ön az Ezerkilencszáztizenkilenc című történelmi kisjátékfilm, amely egy erdélyi házaspár életén keresztül mutatja be azt az élethelyzetet, amelyben több százezer erdélyi magyar találta magát az 1918. év végén:

Erdélyt megszállták a románok, így lényegében két út állt az ottani magyarok előtt: vagy sürgősen elmenekülni Belső-Magyarországra, vagy még inkább, csak azért is maradni és kivárni a végét.

Blogsorozatot indít az Országos Széchényi Könyvtár

MIKES KELEMEN PROGRAM

Szerző: Magyar Nemzet

Az Országos Széchényi Könyvtár új felülettel segíti a tengerentúli magyarság könyvtári és iratanyagainak eljutását a hazai és a határon túli közgyűjteményekbe. Észak- és Dél-Amerika, valamint Ausztrália magyarok lakta közösségeinek kérésére a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága megszervezte az adományok Magyarországra szállítását, és felkérte az Országos Széchényi Könyvtárat (OSZK) és a Magyar Nemzeti Levéltárat, hogy gondoskodjon a felajánlások hasznosításáról. A programot a világon bárhol élő magyarok számára szimbolikus jelentőséggel bíró történelmi személyiségről, Mikes Kelemenről nevezték el.

Egybegyűjt a Szentlélek…

Szerző: Borcsa János

Falvaink templombúcsúján mindenkor összegyűl a család apraja-nagyja, a falubeliek és a távolra szakadtak. Régen a távolabbiak rendszerint szekerekkel vagy vonattal már az előző napon megérkeztek a vendéglátó családokhoz, hogy a más napi búcsús szentmisén részt vehessenek.
Jeles napra, pünkösd hétfőjére esik Kézdiszentlélek, szülőfalum templombúcsúja. Sőt, itt történt a csíksomlyói több napos zarándoklat tulajdonképpeni befejezése, epilógusa a felső-háromszéki falvak számára, minthogy a hazafelé tartó keresztalják részvételével zajlott egykor a Perkő lábánál fekvő falu búcsúja.

Pünkösdi üzenet (járvány idején és Trianon évfordulóján)

Nagy nyomorúságban és megpróbáltatások idején az emberek egykönnyen összezavarodnak, és egymás ellen fordulnak. Félelmükben, zavarukban és ösztönös önzésükben hajlamosak csak magukra gondolni, magukat menteni, egymás rovására boldogulni. Ezeket a próbás helyzeteket használja fel arra az ördög – görög nevén a diabolosz, a nagy „szétdobáló” –, hogy viszályt keltsen köztük, elidegenítse őket egymástól, kapcsolataikat szétzilálja és közösségeiket megbontsa. Erre való tekintettel tanít az evangélium arra, hogy „álljatok ellene az ördögnek” (Jak 4,7), valamint „öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben” (Ef 6,11).

Páskándi Erdélye, avagy a létezés sok pompás itala


Szerző : Csapody Miklós

E hónapban volt huszonöt éve, hogy meghalt Páskándi Géza (a képen), válogatott esszéi most jelentek meg a Magyar Naplónál. A kolozsvári egyetem bölcsészkara helyett ’57-től börtönben és kényszermunkatáborban töltött hat évet. Amikor szabadult, így bocsátották el: „ami bent történt, amit hallott, látott, soha senkinek nem beszélhet.” Nem sejtette, hogy „rábólintásom egy elkötelezettség vállalása volt, csakhogy nem az állam s a szervek felé, hanem egy új irodalmi stílus tekintetében. Ha úgy tetszik: egy létstilisztikai obligó vállalása. Hogy ezután írásaimban az »egyenes beszédtől« majd a képes beszéd, az abszurd, a parabola, allegória, fabula, groteszk és egyéb szimbólumok vegyék át a stafétabotot.” És persze az abszurdoid, saját menekülési útja. Hiszen „ha Dürrenmatt ír – teszem azt – parabolát, csodálatos szabadságú írás… ha valaki Kolozsvárott vagy Szegeden, Pesten – az először is »nyugatmajmoló«, sanda szellemű csempész, miegymás. Ha a dél-amerikai író nyúl népe mítoszaihoz – világraszóló, zseniális. Ha ezt én teszem: provincializmus, vicinalitás. Ezért is kellett kitalálnom az abszurdoid fogalmat később (’70 körül), hogy megmeneküljek az ideológiai keresztre vagy stílszerűbben: ötágú csillagra feszítéstől, noha ez végül mégse egészen sikerült.” (Begyűjtött vallomásaim)

A Nyitra folyó partján folyó kurzus


Néphagyomány először egyetemi szinten

 A tavaly őszi szemeszterrel kezdődött, és a tavaszi kurzussal folytatódott a Hagyományok Háza Hálózat - Szlovákia a Néphagyomány az oktatásban címmel meghirdetett képzése a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán. Az együttműködés jelentőségét és eredményeit Dr. Bárczi Zsófia, a kar dékánja foglalja össze.

Kosztándi Jenő emlékezete

Szerző: Bedő Zoltán

 

Születésének 90. évfordulóján, Kosztándi Jenő (1930. május 26. – 2017. február 1.) festőművészre, rajztanárra és népművelőre, a kézdivásárhelyiek szeretett Jenő bácsijára emlékezünk az őt megillető nagyrabecsüléssel és tisztelettel. Az alkotó, pedagógus és mester alakját, életpályájának és művészetének fő mozzanatait a szakember, valamint az egykori diák, ma elismert szobrász segítségével idézzük fel.

„Nem úgy van most, mint volt régen” (+Videó)


Húsz népdalénekes közös dala összetartozásról, szebb jövőről

A Hagyományok Háza húsz népdalénekest keresett meg határon innen és túl, hogy otthonukból énekeljenek a nagyközönségnek. A Muzsikás mára klasszikussá vált ördöngösfüzesi ritka magyarjára Herczku Ágnes válogatta a népdalsorokat.

Alkategóriák

Alkategóriák

Kapcsolat

Szék-helyek.ro 

525400 Kézdivásárhely

42-es Udvartér 1.sz.

Telefon: 0040 742 210 505

E-mail: szekhelyek@gmail.com

Kapcsolattartó: Tóth László


Adatkezelési tájékoztató 

Felhasználási feltételek

Szerzői jogok

  Minden, a Nagy haború  oldalain megjelenő tartalom (cikk, kép, videó, egyéb) a Szék-helyek portál  (továbbiakban Portál)  jogvédelem alatt áll. A szerző engedélyével másolható vagy sokszorosítható.
A www.felsoharomszek.szek-helyek.ro és www.szekhelyek.szek-helyek.ro  hírei, véleményei szabadon idézhetők és felhasználhatók, az eredeti forrásra mutató hivatkozás elhelyezésével.

Bővebben szerzői jog