Loading

Az emberi jogok korunk hamis bálványai, amik többé nem szolgálják az embert, hanem már az embernek kell nekik szolgálnia.

 

Az isteni törvényből és a természettörvényből is levezethető, valóban elidegeníthetetlen jogokat teljesen kiüresítették. A magzatok élethez való joga például kevéssé hatja meg azokat, akik lépten-nyomon emberi jogokra hivatkoznak. Az emberi jogok bálványait szolgáló posztmodern papság már rég nem hisz a saját vallásában, és cinikus módon politikai fegyverként használja az emberi jogok (nagyon is megkérdőjelezhető) univerzális felfogását. Jól titkolt hitehagyásukat mutatja, hogy egymás ellen játsszák ki az egyes emberi jogokat.

Meghasonlás

A bevándorlók szabad mozgáshoz való jogát (nonszensz) az európaiak szociális biztonsághoz való joga ellen, a homoszexuálisok állítólagosan házassághoz fűződő jogait (újabb nonszensz) a vallásszabadsággal szemben használják fegyverként. Amikor a mai liberális emberi jogokról beszél, csupán blöfföl: nem akarja senkinek az életét jobbá tenni, csupán azt akarja, hogy semmilyen társadalmi intézmény és érték se állhasson ellen a politikájának.

Az emberi jogi univerzalizmus túlburjánzott és már köszönőviszonyban sincs a közjóval. Az emberi jogokra való hivatkozás a politikában nem az emberek szabadságát biztosítja, hanem bizonyos agresszív kisebbségek romboló szándékait igazolja. Itt az idő, hogy leszámoljunk ezzel!

Unikornisok

Alasdair MacIntyre odáig megy, hogy kijelenti: „ilyen jogok márpedig nincsenek, valójában olyan típusú, mint a legjobb indokunk annak kijelentésére, hogy boszorkányok vagy unikornisok nincsenek. Nevezetesen: valamennyi arra irányuló próbálkozásunk kudarcba fulladt, hogy jó érvekkel szolgáljunk a létezésükbe vetett hithez. A természetes jogok tizennyolcadik századi védelmezői gyakran azt sugallják, hogy az ember ilyen jogokkal való rendelkezését deklaráló állítások maguktól értetődő igazságok. De mi tudjuk, hogy maguktól értetődő igazságok nincsenek.”

Tegyük csak fel a kérdést: Miből vezetik le emberi jogokat? A válasz: egészen konkrétan semmiből. Ha ezután érdeklődünk, rendre azt a választ kapjuk, hogy ezeknek nincs semmiféle forrása, mert ezek vitán felül állnak, magától értetődőek és mindenki által kötelezően elfogadandóak. Egyik sem igaz: az emberi jogok nem léteznek öröktől fogva, tértől és időtől függetlenül, hanem nagyon is konstruáltak. Ezek a konstrukciók emberi kezek alkotásai, amik a politikai gondolkodást egyre veszélyesebb vizekre kormányozzák.

Rántsuk le a földre ezeket a magasba emelt bálványokat és vegyük szemügyre őket alaposan. Valakik kifaragták őket. Emberi kezek alkotásai.

Az emberi jogok helyett vissza kell térnünk az erény klasszikus koncepciójához.

Colonel

 

http://ellenforradalmar.blogspot.ro