Umberto Eco keményen támadja a közösségi hálózatokat: „Ez az ostobák inváziója. A tévé a falu hülyéjét tolta előtérbe, akivel szemben a néző magasabb rendűnek képzelte magát. Az internetben az a drámai, hogy az igazság birtokosaként tolta előtérbe a falu hülyéjét” Határok nélkül  (Audió)

2018. február 12. – Kossuth Rádió

 

Az Európai Parlament február 7-én elfogadta a kisebbségek védelméről, hátrányos megkülönböztetésük tiltásáról szóló határozatot – De mi következik ezután?

Az Európai Parlament február 7-én elfogadta a kisebbségek, főként az őshonos kisebbségek védelméről, hátrányos megkülönböztetésük tiltásáról szóló határozatot. De mi következik ezután? Milyen jogszabályokat, a kisebbségi lét milyen területeit érintő a határozatokat kell végrehajtaniuk a tagállamoknak? A kérdésekre Csáky Pál, a határozatot kidolgozó Petíciós Bizottság alelnöke és Kalmár Ferenc, Magyarország szomszédságpolitikája fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, a kisebbségi vegyesbizottságok magyar társelnöke, valamint Menyhárt József, az MKP elnöke válaszolt a sajtó munkatársainak.

 

Nyelvileg vegyes családok gyerekei a magyar óvodában, iskolában címmel rendezett szakmai műhelyt a temesvári Bartók Béla líceum

Nyelvileg vegyes családok gyerekei a magyar óvodában, iskolában címmel rendezett szakmai műhelyt a temesvári Bartók Béla líceum és az Integratio Alapítvány. A temesvári, aradi, dévai, szamosújvári és válaszúti pedagógusok részvételével megtartott tanácskozásról először a házigazdát, Erdei Ildikó igazgatót kérdezte a Határok nélkül munkatársa.

 

Református jótékonysági bált tartottak szombaton Debrecenben

Református jótékonysági bált tartottak szombaton Debrecenben, amelynek a kedvezményezettje a kárpátaljai Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon. Az adományokból minden évben egy határon túli intézményt támogatnak, tavaly több mint 3 millió forint gyűlt össze a partiumi Micskén található Sámuel Szociális intézmény megsegítésére.

 

Tavaszi havajgatás – 22. Csángó Bál

A Csángó Bált idén 22. alkalommal szervezte a Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány, a Moldvai Magyarok a Moldvai Magyarokért Szövetség és a Válaszúton Alapítvány. 21 év alatt minden csángó hagyományőrző már megfordult a fővárosban, sőt egy új generáció is felnőtt. Mit lehetett újat megmutatni a közönségnek? De lehetett!

 

Székelyföldön élő hagyomány a farsangtemetés

A báli szezon utolsó napjait élvezzük, húshagyókeddel véget ér a farsang, s vége a vígságnak, mulatozásnak és torkoskodásnak, és jön a böjt. Székelyföldön élő hagyomány a farsangtemetés, minden faluban más-más a szokás, van, ahol Illést síratják el, máshol a nagybőgőt temetik, vagy a bikaütés szokása él. Huszonhatodik alkalommal szervezik meg a farsangtemetési szokások seregszemléjét Hargita megyében, a rendezvénynek  minden évben más település a házigazdája. Székely Géza grafikái küzdelmek erőpróbáit, a nekifeszülés dinamikáját és a véleményütköztetés bátorságát vállalják fel. A fehér papír felülete sorszerű drámai történésekkel, erőteljes kontrasztokkal, tárgyak és emberek utalásrendszerének hálójával válik súlyos felületté. Illúziók helyett a próbatételek sorozatát tárja fel, a felszín helyett a mélyre hatolás analízisét, a látvány egyszeri benyomásával az örök ismétlődés mítoszában lép át. Így képi világa egy erőteljes kulturális elkötelezettség mértékével emel ki motívumokat, amelyeket az idő nemesített jelképtárrá, és az alkotó jelenének problémaérzékenysége teszi időszerűvé.

Székely Géza egy folyton folyású (Babits) hagyományba lép be, amelyhez elkötelezett viszonyulása nagyon tudatos és értékőrző szerepvállalás. A nagyságutáni vágy a szellemi atyák felettes énjének elfogadásában is ott lüktet képein. Filozofikus egyetemességre törekszik, mint a magyar grafikát megújító Kondor Béla. A grafikai technikákkal kísérletező, mint a kolozsvári grafikai iskola jeles képviselői. A nemzeti jelképek ritmusával anyanyelvi szinten beszélő, mint Bartók Béla. Kötődései alappillére a székely falu, amelynek bölcsője Alsócsernáton, de határa alkotótáborokban elidéző szemlélődéssel kiterjed más falvak határáig. Van egy hit a modern egyetemesség megélésében, amelyben az otthonban a végtelen, a lokálisban az egyetemes és az egyszeriben a mitikus utáni vágy mutatkozik meg. Pasztell képein a műfaj andalítóan lágy felülete helyett balladai előadásmód töredezettsége, színek kiváltotta erőteljes ingere és vonalak lendületes sorsszerűsége függeszti fel egy világkép elvesztésének folyamatát.

Pasztellrajzainak a sokszorosító grafika által való újra értelmezése és új képeken való ismétlése erőteljes törekvés az elvonatkoztatásra. A látvány első benyomásának kedvességéből egyre erőteljesebb lényeglátásra törekszik. A világot az értelmiségi szereppel azonosuló művész szemével vallatja. Hisz a humánumban, de pusztuló világot mutat. Mozgásban, elmozdulásban ragadja meg a beállított elemet, így az értékek átértékelése, kiemelt elemek egészhez való viszonyának feszült és megkérdőjelezett viszonyában jelennek meg.

 

Körök, időkerekek, petróleumlámpa üveg burájának domborulata a kompozíciók centrumában jelzik, hogy egy metafizikus körforgás részesei vagyunk emberi létezésünk örök küzdelmének számkivetésében.

A dráma erős expresszív konstrukciókban a hétköznapi történetsort átlényegíti, a véletlenszerű mögött a sorszerűt firtatja. Az elvonatkoztatás műveletével képletes víziókat hoz felszínre.

A székely falu faragott ornamentikája által női alakzatokat, felívelő madarak rendezett sorát és kozmikus ősképek rejtett rendszerét idézi. Művészetének jelképrendszere epizódokat és összefüggő történetsorokat indít el, amelyben erőteljes személyes vallomásossága egy intellektuális értelmezés skáláján mozog. Sokszorosító grafikái a jelképeket szürreális gondolatgazdagságban magasabbra emelik, konstruktív formákban modellezik a művész szabadságvágyát egy erőteljesen feszültséggel terhelt világban. Gyakori képtémája lent és fent világszintek kapcsolatának elemzése. Konstruktív terei metafizikus létszemléletbe vezetnek át, az ikonok letisztult puritán egyszerűségében vallanak a tapasztalaton túli világszintről.

Életművének szintézisteremtő sorozata Madách Az ember tragédiája drámai költeményének képsorozata. Nem gondolom illusztrációnak. A kiemelt dramai színek számomra olyan sűrű képi írásnak tűnnek, amelyek törekednek minden egyen képen saját karakterrel létösszegzést adni. Betűk grafikus vonalai túllépnek az írás verbális jellegén. Szép a foltok szabadsága és a vonal erezetének véletlenszerűsége néha egy-egy zárt rendszeren belül. Egyén és közösség elidegenedett viszonyának súlyát viszik tovább ezek a képek. Ebben a folyamatban a kép szigorú struktúrájában rámutat a káosz uralmára is.

A legkonkrétabb tárgyválasztásánál érzem a személyes vallomást, és ember figuráinak viszonyrendszerében érzem a legtárgyiasabb analitikust.

Benő Attila Egy század arcai kötetének illusztrációi egy képregény játékos szabadságával teremt karaktereket és életképeket a kor katona hangulatáról.

dr. Deék Ferenc 

Határok nélkül

 

2018. február 09-10. – Kossuth Rádió

 

Az őshonos nemzeti kisebbségek elleni diszkrimináció tiltására vonatkozó határozatot fogadott el az Európai Parlament e heti strasbourgi ülésén

Az őshonos nemzeti kisebbségek elleni diszkrimináció tiltására vonatkozó határozatot fogadott el az Európai Parlament e heti strasbourgi ülésén. Ehhez csatlakozva, Winkler Gyula romániai magyar képviselő javaslatot fogalmazott meg a kisebbségi munkacsoport csütörtöki ülésén a határozat mielőbbi gyakorlatba ültetése érdekében.

 

Brenzovics László a strasbourgi kisebbségi munkacsoporti ülésről

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke a strasbourgi kisebbségi munkacsoporti ülés kapcsán elmondta, hogy a magyar közösség sérelmezi azt az újabb törvénytervezetet, amely az ukrán állampolgárokat kategorizálja, és amely nem garantálja az anyanyelvű oktatás lehetőségét, a nemzeti kulturális autonómia biztosítását, és a történelmi vallás-felekezeti lét megőrzését sem.

 

Farkas Iván: Megyei ügyek mentén a déli régiók érdekében születhetnek csak egyezségek

Hosszú tárgyalássorozat előzte meg az Magyar Közösség Pártja 11 tagú Nyitra megyei frakciójának döntését, hogy középen maradnak, nem kötnek koalíciót sem a kormánypártokkal sem az ellenzékkel, illetve függetlenekkel. "Megyei ügyek mentén a déli régiók érdekében" születhetnek csak egyezségek, mondta műsorunknak Farkas Iván Nyitra megyei frakcióvezető. A magyarok döntését azonban jobb és baloldalon egyaránt bírálják. Az okokról kérdezte a frakcióvezetőt a Határok nélkül munkatársa.

 

Még szűk másfél hónap van arra, hogy regisztráljanak a külhoni magyar állampolgárok az parlamenti választásokra

Még szűk másfél hónap van arra, hogy regisztráljanak a külhoni magyar állampolgárok az parlamenti választásokra.  Az erdélyi politikai szervezetek erőteljes kampányba kezdtek, hogy március 21-ig megtörténjen a külhoni magyar állampolgárok választási regisztrációja.

 

A Délvidéken inkább a hagyományos keresztrejtvényt kedvelik

Több fajtája van, a legismertebb a hagyományos és a skandináv. A Délvidéken inkább a hagyományos keresztrejtvényt kedvelik – derült ki az I. Vajdasági Keresztrejtvényfejtő Versenyen, amit Magyarkanizsán rendeztek. Azon túl, hogy a rejtvényfejtés kellemes időtöltésen, a résztvevőknek az anyanyelv alapos ismeretével, és nagy szókinccsel is rendelkezniük kell. Talán ezért is tulajdonítunk nagyobb jelentőséget egy ilyen rendezvénynek a határon túl, mint az anyaországban. Elsőként a három legjobb eredményt elért versenyzőt kérdezte a Határok nélkül munkatársa.

 

A Csallóközi város, Guta vízimalmairól volt híres

A Csallóközi város, Guta vízimalmairól volt híres. Ma már csak egy látható a Dunán, az is múzeumnak van berendezve. Nemcsak a szerkezet érdekes, de az is, hogy hogy éltek itt a vízimolnárok feleségestől, gyerekestől.

 

Határok nélkül

2018. február 10. – Kossuth Rádió

 

Az In Memoriam Tichy Kálmán díszpolgári cím átadásával elkezdődött a Tichy Kálmán Emlékév a felvidéki Rozsnyón

130 éve született és 50 éve halt meg Rozsnyó festője, a városi múzeum egykori igazgatója, etnográfus, grafikus, író, muzeológus. 1945-ben szépen ívelő, sokoldalú életpályáját kettétörte a városi magyar értelmiséget ért kisemmizés, bebörtönzés, majd a kitelepítés. Az emlékévben szervezett rendezvénysorozat részben jóvátétel a 20. század történelmi megpróbáltatásaira.

 

A felvidéki Nagycétény főutcáját, iskolájának udvarát Pócsik Antal fafaragó munkái díszítik

A felvidéki Nagycétény főutcáját, iskolájának udvarát Pócsik Antal fafaragó munkái díszítik a hit és a megmaradás vagy éppen a visszatérés szimbólumaként. A tavalyi év Esterházy János jegyében telt, az Alsóbodokon megépített emlékkápolna ajtajának és a hozzá vezető út egyik stációjának megfaragásával járult hozzá a mártír politikus emléke előtti tisztelgéshez.

 

Folytatják a partiumi XVIII. századi Komáromi kastély és birtok restaurálási munkálatait.

Folytatják a partiumi XVIII. századi Komáromi kastély és birtok restaurálási munkálatait. A névadó egykori lakó, Komáromi Csipkés György lelkész, tanár legfőbb munkája Károli Gáspár által lefordított Vizsolyi Biblia átdolgozása volt. A műemléképület megmentésére az önkormányzat két sikeres uniós pályázatot is elnyert. Idén a legendás vizes-pincét és az egykori istálló épületét újítják fel.

 

A történelmi Szatmár vármegye elcsatolt területén egyetlen magyar nyelvű napilapja a Szatmári Friss Újság

A történelmi Szatmár vármegye elcsatolt területén egyetlen magyar nyelvű napilapja a Szatmári Friss Újság. Listavezető a maga nemében, jóllehet Szatmárnémeti magyarsága mindössze a város harmadát teszi ki. Munkájukról ritkán beszélnek, inkább írnak és segítenek az embereknek eligazodni a román adminisztráció útvesztőiben, gondjaik-bajaik megoldásában, nyelvünk megőrzésében, értékeik megmutatásában.

 

Ezen a héten zajlott és zajlik még a hétvégén Budapesten a 4. Magyar Filmhét

Ezen a héten zajlott és zajlik még a hétvégén Budapesten a 4. Magyar Filmhét, amelyen a Magyar Média Mecenatúra Program támogatásával készült alkotások szerepelnek. A vetítésre kerülő 59 dokumentumfilm között bemutatják Siflis Zoltán szabadkai filmrendező Kamerás emberek című alkotását is, amely amellett, hogy emléket állít Lifka Sándornak és Bosnyák Ernőnek, a délvidéki film két úttörőjének, bemutatja e művészeti ág ottani történetét: az ígéretes indulást, majd a Trianon miatti hanyatlást, és azt, hogyan ismétlődött meg mindez a XX. század végén egészen napjainkig.Határok nélkül

2018. február 8. – Kossuth Rádió

 

Ejtették a vádat Tamás Sándor ellen

Ejtették a vádat Tamás Sándor Kovászna megyei önkormányzati elnök ellen, miszerint fajgyűlölő, xenofób eszméket hirdetne. Az ügyészség nem adott helyt a fogyasztóvédelmi felügyelő feljelentésének, de az élhet fellebbezési jogával.

 

Gyógyszergyár és korszerű sertéstenyésztő telep létesül Délvidéken

Gyógyszergyár és korszerű sertéstenyésztő telep létesül Délvidéken a magyar kormány által támogatott Prosperitati pályázatok segítségével. A nagyléptékű gazdaság- és mezőgazdaság fejlesztési pályázatok utolsó két nyertesével is aláírták a szerződéseket, több új munkahely jön létre, illetve közel száz beszállító számára lesz munkalehetőség.

 

Megkezdődött Kárpátalján a Magyar Konyha hete

A nagyléptékű beruházások támogatása mellett, a hétköznapok apró örömei is a nemzetpolitika szolgálatára foghatók. Ilyen például a gasztronómia, hiszen ma kezdődik Kárpátalján a Magyar Konyha hete. Grezsa István kormánybiztos nyitotta meg Beregszászon a 4 napig tartó rendezvényt, ahol tradícionális ételeket kínálnak, de egy jó ebéden, vagy vacsorán túl, távlati céljai is vannak az idén 4. alkalommal megszervezett Magyar Konyha hetének. Hallgassuk Iváncsik Attila összeállítását.

 

Elek György szatmárnémei újságíró legújabb kötetében korunk feszítő kérdéseiről rendezett kerekasztal beszélgetéseit vetette papírra, Az identitásról, az anyanyelvről, a házasságról nem mond ki saroktételeket, inkább csak felhívja a figyelmet a megoldandó problémákra.

 

Delesega Gyula műegyetemi tanár Temesvári kalauza nyomán

A várost bemutató kötet első kiadása 2003-ban jelent meg, azóta újabb kiadást, sőt: utánnyomást is megért, de a legutóbbi megjelenés óta már jócskán bővítésre szorult.

 

A Mezővári Kovács családot Kárpát-medence szerte ismerik és szeretik.

Missziójuknak tekintik, hogy koncertjeiken hitet tegyenek Isten és a magyarság mellett. Közben megszervezték saját közösségük kulturális életét is, a fiataloktól az idősekig minden generáció látogatja az általuk vezetett ének-zene foglalkozásokat.